Urząd Gminy Sieciechów – Gmina Sieciechów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Sieciechów – Gmina Sieciechów

Wydziały Urzędu Gminy Sieciechów. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Sieciechów. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Sieciechów oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Sieciechowie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Sieciechowie należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Sieciechów kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Sieciechowa, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Sieciechowie, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Sieciechów.

Urząd Gminy Sieciechów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Sieciechów są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Sieciechowie nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Sieciechów są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Sieciechów nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Sieciechów

Adres: Rynek 16, 26-922 Sieciechów

Telefon: 48 621 60 08,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Sieciechów:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Sieciechów Urząd Gminy

Urząd Gminy Sieciechowie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Sieciechów odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Sieciechów jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Sieciechowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Sieciechów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Sieciechów tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Sieciechowa posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Sieciechów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Sieciechowa podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sieciechowa zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Sieciechów Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Sieciechowie znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Sieciechowa udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Sieciechów

Liczba wyświetleń: 229Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS