Urząd Gminy Skierniewice – Gmina Skierniewice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Skierniewice – Gmina Skierniewice

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Skierniewicach, telefon, numer. Urząd Gminy Skierniewice godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Skierniewicach.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Skierniewic?

Możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy w Skierniewicach jest dostępna po sprawdzeniu danych kontaktowych zapisanych powyżej. Zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Skierniewicach. Kontakt z Urzędem Gminy Skierniewice jest możliwy poprzez wymienione powyżej kanały kontaktowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Skierniewic

Chcąc osobiście odwiedzić Urząd Gminy w Skierniewicach, warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia. Urząd Gminy Skierniewice to instytucja rządowa wiec godziny jej otwarcia są standardowe. Aby uzyskać informacje dotyczące godzin otwarcia Urzędu Gminy w Skierniewicach, można również skontaktować się telefonicznie z obsługą klienta w placówce.

Kontakt Urząd Gminy Skierniewice

Adres: ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice

Telefon: 46 819 56 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Skierniewice:

Od 1 lipca do 31 sierpnia:

 • poniedziałek 7:00-15:00
 • wtorek 7:00-15:00
 • środa 7:00-15:00
 • czwartek 7:00-17:00
 • piątek 7:00-14:00

Poza wyżej wymienionym terminem:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 8:00-16:00
 • środa 8:00-16:00
 • czwartek 8:00-18:00
 • piątek 8:00-14:00

Gmina Skierniewice

Urząd Gminy Skierniewice to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Skierniewice. W Urzędzie Gminy Skierniewice mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Skierniewice.

Urząd Gminy Skierniewice pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Skierniewicach, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Skierniewice odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Skierniewice został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Skierniewice powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Skierniewic, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Skierniewic. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Skierniewice mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Skierniewice odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Skierniewice podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Skierniewice podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Skierniewice taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Skierniewice nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Skierniewice

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Skierniewicach odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Skierniewice wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Skierniewicach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Skierniewice. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Skierniewice obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Skierniewice

Liczba wyświetleń: 561Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS