Urząd Gminy Skulsk – Gmina Skulsk

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Skulsk – Gmina Skulsk

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Skulsk dostępny na stronie internetowej. Gmina Skulsk Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy w Skulsku kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Skulsk. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Skulsku posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Skulsk kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Skulsk kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Skulsku

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Skulsk podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Skulsk organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Skulsku są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Skulsk

Adres: Targowa 2, 62-560 Skulsk

Telefon: 63 268 20 79,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Skulsk:

  • Poniedziałek 7:30-17:00
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Skulsk

Na stronie interesanci mogą znaleźć przydatne informacje na temat godzin otwarcia, kontaktu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Gminy Skulsk. Instytucja pełni ważną rolę w życiu gminy Skulsk i jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc oraz załatwić wiele kwestii administracyjnych.

W ramach swoich kompetencji Urząd Gminy Skulsk składa się z różnych wydziałów, z których każdy odpowiada za określone dziedziny. Na przykład, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nadzoruje procesy urbanistyczne, planowanie przestrzenne oraz kontrolę budowlaną na terenie gminy Skulsk. Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się monitorowaniem stanu środowiska, prowadzeniem działań związanych z ochroną przyrody oraz promocją zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, Urząd Gminy Skulsk pełni funkcję organizacyjną w zakresie obsługi spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, wystawianiem zaświadczeń i dokumentów, jak również udzielaniem informacji o bieżących sprawach administracyjnych. Dzięki temu, mieszkańcy gminy Skulsk mają możliwość skorzystania z różnorodnych usług w jednym miejscu, co przyczynia się do wygody i efektywności w załatwianiu swoich spraw.

Warto podkreślić, że UG Skulsk pełni funkcję publiczną, działającą na rzecz dobra społeczności lokalnej. Poprzez skoordynowanie działań i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Skulsk wspiera rozwój gminy, tworzy lepsze warunki życia dla mieszkańców oraz zapewnia skuteczne zarządzanie administracyjne.

Urząd Gminy Skulsk Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Skulsk działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Skulsk. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Skulsku działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Skulsk dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Skulsk dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Skulsk może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Skulsk wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Skulsk dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Skulsk

Liczba wyświetleń: 200Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS