Urząd Gminy Słupca – Gmina Słupca

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Słupca – Gmina Słupca

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Słupcy. Gmina Słupca kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Słupcy.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Słupcy?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Słupcy, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Słupca, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Słupca.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Słupcy

Aby udać się do Urzędu Gminy Słupca, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Słupca mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Słupcy mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Słupca

Adres: Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 63 274 36 76,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Słupca:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Słupca

W placówce jaką jest Urząd Gminy Słupca można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Słupca, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Słupcy.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Słupca został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Słupcy zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Słupcy jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Słupca angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Wydziały Urzędu Gminy Słupcy

W Urzędzie Gminy Słupcy istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Słupcy znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Słupcy ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Słupca.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Słupcy

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Słupcy to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Słupcy obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Słupca

Liczba wyświetleń: 363Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS