Urząd Gminy Sobienie-Jeziory – Gmina Sobienie-Jeziory

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory – Gmina Sobienie-Jeziory

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Sobieniach-Jeziorach przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Sobienie-Jeziory wydziały, dowód osobisty.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Sobień-Jezior?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Sobieniach-Jeziorach, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Sobień-Jezior umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Sobień-Jezior można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Sobień-Jezior

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Sobień-Jezior obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

Adres: ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory

Telefon: 25 685 80 90, 25 685 80 92

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Sobienie-Jeziory:

 • poniedziałek 7:00-15:00
 • wtorek 7:00-15:00
 • środa 7:00-15:00
 • czwartek 7:00-15:00
 • piątek 7:00-15:00

Gmina Sobienie-Jeziory

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach. Urząd Gminy Sobienie-Jeziory jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Sobień-Jezior znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Sobienie-Jeziory, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Sobienie-Jeziory jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Sobienie-Jeziory powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Sobień-Jezior natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Sobieniach-Jeziorach.

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Sobień-Jezior mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Sobienie-Jeziory podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach.

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Sobień-Jezior dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

Liczba wyświetleń: 424Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS