Urząd Gminy Solina – Gmina Solina

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Solina – Gmina Solina

Urząd Gminy Solina - centrum administracyjne w Solinie. Gmina Solina kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Soliny, godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy Solina kontakt

Urząd Gminy Solina kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Solina poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Solinie. Urząd Gminy Solina kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Solinie

Urząd Gminy Solina jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Solina możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Solina godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Solina

Adres: ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk

Telefon: (13) 4692118, (13) 4692119

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Solina:

 • Poniedziałek 7:30 - 15:30
 • Wtorek 7:30 - 15:30
 • Środa 7:30 - 15:30
 • Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Solina

W placówce jaką jest Urząd Gminy Solina można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Solina, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Soliny.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Solina został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Soliny zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Soliny jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Solina angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Solina wydziały

Urząd Gminy Solina jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Solina wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Soliny pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Soliny, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Solina Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Solina, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Solina,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Solina.

Urząd Gminy Solina prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Solina, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Solina trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Solina

Liczba wyświetleń: 211Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS