Urząd Gminy Stanin – Gmina Stanin

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Stanin – Gmina Stanin

Urząd Gminy Stanin – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Stanin. Kontakt z UG w Staninie przez telefon i online. Gmina Stanin godziny otwarcia.

Urząd Gminy Stanin kontakt

Urząd Gminy Stanin na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Staninie można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Stanin kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Stanin godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Staninie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Stanin jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Stanina jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Stanina są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Stanin.

Kontakt Urząd Gminy Stanin

Adres: Stanin 62, 21-422 Stanin

Telefon: 0 25 798 1118,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Stanin:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Stanin

W placówce jaką jest Urząd Gminy Stanin można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Stanin, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Stanina.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Stanin został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Stanina zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Stanina jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Stanin angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Wydziały Urzędu Gminy Stanina

W Urzędzie Gminy w Staninie istnieją różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalne zadania i zajmuje się różnymi sprawami. Na przykład, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Staninie zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami, Wydział Nieruchomości zarządza nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych wydziałów Urzędu Gminy Stanin ma swoje unikalne zadania i celem jest pomaganie mieszkańcom i dbanie o ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Stanina

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Stanina to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą załatwić różnego rodzaju formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału pomagają w sprawach takich jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Mapa Urząd Gminy Stanin

Liczba wyświetleń: 356Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS