Urząd Gminy Stara Biała – Gmina Stara Biała

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Stara Biała – Gmina Stara Biała

Urząd Gminy Stara Biała - centrum administracyjne w Starej Białej. Gmina Stara Biała kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Starej Białej, godziny otwarcia, adres.

Kontakt Stara Biała Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Starej Białej mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Starej Białej, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Stara Biała kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Starej Białej jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Stara Biała telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Starej Białej. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Starej Białej, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Starej Białej jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Stara Biała telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Stara Biała

Adres: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Telefon: 24 366 87 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Stara Biała:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Stara Biała

Urząd Gminy w Starej Białej to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Starej Białej i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Stara Biała mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Stara Biała ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Stara Biała (UG Stara Biała). W przypadku Starej Białej, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Starej Białej precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Stara Biała została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Starej Białej powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Stara Biała Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Starej Białej podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Starej Białej zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Stara Biała Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Starej Białej znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Starej Białej udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Stara Biała

Liczba wyświetleń: 165Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS