Urząd Gminy Stara Dąbrowa – Gmina Stara Dąbrowa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Stara Dąbrowa – Gmina Stara Dąbrowa

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa dostępne na stronie. Aktualny numer kontaktowy do Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie. Pomoc od Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie.

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie kontakt

Jednostka jaką jest Urząd Gminy Stara Dąbrowa kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym. Istnieje parę różnych sposobów umożliwiających kontakt z Urzędem Gminy w Starej Dąbrowie, dlatego każda osoba może wybrać sobie ten, który jej najlepiej odpowiada. Jednym z dostępnych sposobów na kontakt z Urzędem Gminy Stara Dąbrowa, jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Starej Dąbrowie. Warto, jest wiedzieć, że Urząd Gminy Stara Dąbrowa kontakt realizuje także na inne sposoby. Kolejnym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa urzędu. Kontakt z Urzędem Gminy Stara Dąbrowa można także uzyskać, udając się osobiście do placówki.

Urząd Gminy Stara Dąbrowa godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Starej Dąbrowie, warto, jest w pierwszej kolejności zapoznać się z godzinami otwarcia placówki. Właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z UG Stara Dąbrowa. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Stara Dąbrowa jest nieczynny. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa.

Kontakt Urząd Gminy Stara Dąbrowa

Adres: Stara Dąbrowa 73-112, 73-112 Stara Dąbrowa

Telefon: 91 573 98 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Stara Dąbrowa:

  • Poniedziałek 8:30-16:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Stara Dąbrowa

Urząd Gminy Starej Dąbrowie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Stara Dąbrowa jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Stara Dąbrowa, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Starej Dąbrowy została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Starej Dąbrowy wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Stara Dąbrowa czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Stara Dąbrowa Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Stara Dąbrowa prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Starej Dąbrowie można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Stara Dąbrowa udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Stara Dąbrowa

Liczba wyświetleń: 291Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS