Urząd Gminy Stara Kamienica – Gmina Stara Kamienica

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Stara Kamienica – Gmina Stara Kamienica

Wydziały Urzędu Gminy Stara Kamienica. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Stara Kamienica. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Stara Kamienica oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Stara Kamienica kontakt

Urząd Gminy Stara Kamienica na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Starej Kamienicy można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Stara Kamienica kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Stara Kamienica godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Stara Kamienica jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Starej Kamienicy jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Starej Kamienicy są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Stara Kamienica.

Kontakt Urząd Gminy Stara Kamienica

Adres: ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica

Telefon: 75 75 14 337,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Stara Kamienica:

  • Poniedziałek 7:00-16:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-14:00

Gmina Stara Kamienica

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Starej Kamienicy, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Stara Kamienica czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Stara Kamienica jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Starej Kamienicy wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Starej Kamienicy można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Stara Kamienica stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Stara Kamienica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Stara Kamienica wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Starej Kamienicy wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Stara Kamienica wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Stara Kamienica odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Stara Kamienica odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Stara Kamienica. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Stara Kamienica przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Stara Kamienica

Liczba wyświetleń: 231Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS