Urząd Gminy Stara Kiszewa – Gmina Stara Kiszewa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Stara Kiszewa – Gmina Stara Kiszewa

Urząd Gminy Stara Kiszewa - centrum administracyjne w Starej Kiszewie. Gmina Stara Kiszewa kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Starej Kiszewy, godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy Stara Kiszewa kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Stara Kiszewa, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Stara Kiszewa kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Stara Kiszewa. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Stara Kiszewa jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Stara Kiszewa.

Urząd Gminy Stara Kiszewa godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Stara Kiszewa godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Stara Kiszewa jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Stara Kiszewa godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Stara Kiszewa

Adres: ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa

Telefon: 58 687 60 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Stara Kiszewa:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Stara Kiszewa

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Starej Kiszewy jest Urząd Gminy Stara Kiszewa. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Starej Kiszewy podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Starej Kiszewie nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Stara Kiszewa można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Stara Kiszewa (UG Stara Kiszewa) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Starej Kiszewy podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Stara Kiszewa, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Stara Kiszewa Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Stara Kiszewa działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Stara Kiszewa. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Starej Kiszewie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Stara Kiszewa dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Stara Kiszewa dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Stara Kiszewa wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Stara Kiszewa dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Stara Kiszewa

Liczba wyświetleń: 271Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS