Urząd Gminy Subkowy – Gmina Subkowy

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Subkowy – Gmina Subkowy

Urząd Gminy Subkowy dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Subkowy telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Subkowy adres.

Urząd Gminy Subkowy kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Subkowach możliwy jest na kilka sposobów. Urząd Gminy Subkowy kontakt realizuje między innymi poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Subkowach należy wysyłać na odpowiednią elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu. Pracownicy, którzy zajmują się obsługą klienta w Urzędzie Gminy w Subkowach, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Subkowach. Inną formą pozwalającą na kontakt z Urzędem Gminy w Subkowach jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy Subkowy. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie placówki. Należy pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Subkowach możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Urząd Gminy Subkowy godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Subkowach są takie same jak godziny, w których obsługiwani są interesanci. Właśnie w tych godzinach możliwe jest skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Subkowach. Instytucja Urzędu Gminy Subkowy jest otwarta we wszystkie dni robocze. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Subkowy jest zamknięty. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejsze zarezerwowanie osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Subkowy

Adres: gen. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy

Telefon: 58 536 85 30,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Subkowy:

 • poniedziałek 7:15-15:15
 • wtorek 7:15-16:30
 • środa 7:15-15:15
 • czwartek 7:15-15:15
 • piątek 7:15-14:00

Gmina Subkowy

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Subków jest Urząd Gminy Subkowy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Subków podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Subkowach nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Subkowy można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Subkowy (UG Subkowy) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Subków podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Subkowy, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Subkowy wydziały

Urząd Gminy Subkowy jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Subkowy wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Subków pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Subków, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Subkowy Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Subkowy, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Subkowy,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Subkowy.

Urząd Gminy Subkowy prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Subkowy, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Subkowy trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Subkowy

Liczba wyświetleń: 311Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS