Urząd Gminy Szczytno – Gmina Szczytno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Szczytno – Gmina Szczytno

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Szczytnie, telefon, numer. Urząd Gminy Szczytno godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Szczytnie.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Szczytna?

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Szczytnie, najlepiej zajrzeć na ich oficjalną stronę, gdzie znajdziesz informacje kontaktowe. Obecnie Urząd umożliwia kontakt zdalny, np. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, zgodnie z godzinami otwarcia placówki. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Szczytna

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy w Szczytnie, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Gminy Szczytno. Zaleca się, aby przed wizytą w urzędzie upewnić się, że urząd będzie otwarty. Urząd Gminy Szczytna jest czynny w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, a w dni wolne od pracy jest zamknięty. Jeśli dochodzi do zmian w harmonogramie pracy urzędu, informacje te są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Szczytno

Adres: Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Telefon: 89 623 25 80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Szczytno:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Szczytno

Urząd Gminy Szczytno jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Szczytnie. Urząd Gminy Szczytno jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Szczytna znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Szczytno, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Szczytnie pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Szczytno jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Szczytno powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Szczytna natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Szczytnie.

Urząd Gminy Szczytno Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Szczytnie należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Szczytnie jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Szczytno prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Szczytnie można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Szczytnie oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Szczytno udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Szczytnie odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Szczytno

Liczba wyświetleń: 338Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS