Urząd Gminy Szypliszki – Gmina Szypliszki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Szypliszki – Gmina Szypliszki

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Szypliszek. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Szypliszki, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Szypliszki kontakt, telefon, adres.

Kontakt z Urzędem Gminy Szypliszek

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Szypliszkach, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Szypliszek kontakt z mieszkańcami prowadzi głównie zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Szypliszek jest ograniczona do godzin otwarcia placówki.

Urząd Gminy Szypliszki godziny otwarcia

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Szypliszek są dostępne dla osób zainteresowanych także w placówce. Przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej instytucji, ponieważ czasami mogą ulec zmianie. Urząd Gminy Szypliszek obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy urząd jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Szypliszki

Adres: Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

Telefon: 87 565 90 40,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Szypliszki:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Szypliszki

W placówce jaką jest Urząd Gminy Szypliszki można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Szypliszki, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Szypliszek.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Szypliszki został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Szypliszek zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Szypliszek jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Szypliszki angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Szypliszki Wydziały

Struktura organizacyjna, obowiązująca w instytucji jaką jest Urząd Gminy w Szypliszkach jest ustalona odgórnie na podstawie określonych ustaw, które są przypisane do urzędu. UG Szypliszki jest podzielony na wydziały wykonujące ustalone działania. Pracownicy konkretnych stanowisk mają przydzielone zadania typowe dla konkretnego wydziału w Urzędzie Gminy w Szypliszkach.

Urząd Gminy Szypliszki druki do pobrania

Wszelkie niezbędne druki do pobrania Urząd Gminy Szypliszki udostępnia na swojej stronie internetowej. Każdy interesant ma prawo je pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić oraz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Szypliszki. Dodatkowo osoby, które chcą zaoszczędzić wiele czasu, mogą wysłać formularze drogą elektroniczną. Jest to o wiele łatwiejszy sposób i nie wymaga konieczności wychodzenia z domu.

Mapa Urząd Gminy Szypliszki

Liczba wyświetleń: 398Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS