Urząd Gminy Tczew – Gmina Tczew

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Tczew – Gmina Tczew

Urząd Gminy w Tczewie aktualne godziny otwarcia. Gmina Tczew kontakt z placówką. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Tczewa.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Tczewa

Jeśli chcesz skontaktować się z Urzędem Gminy w Tczewie, warto poszukać informacji kontaktowych na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Z powodu obecnej sytuacji można skorzystać z kontaktu zdalnego za pośrednictwem telefonu, e-maila lub innych dostępnych form komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz załatwić sprawę, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Tczewa

Aby dowiedzieć się, kiedy jest otwarty Urząd Gminy w Tczewie, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, na której publikowane są aktualne godziny otwarcia. Zaleca się również potwierdzenie, czy urząd będzie otwarty w planowanym terminie przed wizytą.

Kontakt Urząd Gminy Tczew

Adres: Lecha 12, 83-110 Tczew

Telefon: 58 530 51 32,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Tczew:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-16:30
  • piątek 7:00-14:30

Gmina Tczew

Urząd Gminy w Tczewie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Tczewa i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Tczew mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Tczew ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Tczew (UG Tczew). W przypadku Tczewa, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Tczewie precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Tczew została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Tczewa powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Tczew Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Tczewie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Tczew. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Tczew Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tczewa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Tczew wywóz śmieci

Urząd Gminy Tczew wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Tczewie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Tczew

Liczba wyświetleń: 544Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS