Urząd Gminy Trzcianne – Gmina Trzcianne

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Trzcianne – Gmina Trzcianne

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Trzcianne. Kontakt z Urzędem Gminy w Trzciannem telefonicznie, mailowo. Gmina Trzcianne godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Trzciannem kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Trzciannem udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Trzcianne kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Trzciannem można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Trzciannem jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Trzcianne, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Trzcianne możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Trzciannem

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Trzciannem są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Trzcianne, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Trzciannem jest otwarty. Urząd Gminy Trzcianne godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Trzcianne jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Trzcianne

Adres: Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

Telefon: 85 738 50 56,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Trzcianne:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Trzcianne – Urząd Gminy w Trzciannem

Urząd Gminy w Trzciannem jest instytucją publiczną, która ma za zadanie zarządzać i dbać o swoją gminę i mieszkańców Trzciannego. W tym celu zajmuje się wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymywaniem porządku i czystości, inwestycjami i rozwojem infrastruktury. Pracownicy UG Trzcianne utrzymują stały kontakt z mieszkańcami Trzciannego oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Trzciannego (UG) umożliwia wójtowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację określonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Trzciannego, regulamin ustalony przez organ wykonawczy precyzuje strukturę i funkcjonowanie Urzędu Gminy Trzciannego, gdzie petenci mają możliwość skierowania się do odpowiedniego wydziału w zależności od swojej konkretnej sprawy.

Wydziały Urzędu Gminy Trzciannego

W Urzędzie Gminy Trzciannego istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Trzciannego znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Trzciannego ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Trzcianne.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Trzciannego

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Trzciannego to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Trzciannego obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Trzcianne

Liczba wyświetleń: 406Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS