Urząd Gminy Turośń Kościelna – Gmina Turośń Kościelna

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Turośń Kościelna – Gmina Turośń Kościelna

Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Turośni Kościelnej – telefon, kontakt. Aktualne godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna. Co można załatwić w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna?

Urząd Gminy Turośń Kościelna kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Turośń Kościelna, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Turośń Kościelna kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Turośń Kościelna. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Turośń Kościelna jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Turośń Kościelna.

Urząd Gminy Turośń Kościelna godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Turośń Kościelna godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Turośń Kościelna jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Turośń Kościelna godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Turośń Kościelna

Adres: Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 715 80 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Turośń Kościelna:

 • poniedziałek 8:30-16:30
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-15:30

Gmina Turośń Kościelna

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Turośni Kościelnej i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Turośń Kościelna mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Turośń Kościelna ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Turośń Kościelna (UG Turośń Kościelna). W przypadku Turośni Kościelnej, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Turośń Kościelna została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Turośni Kościelnej powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Turośń Kościelna podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Turośni Kościelnej mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Turośń Kościelna podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej.

Urząd Gminy Turośń Kościelna dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Turośni Kościelnej dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Turośń Kościelna

Liczba wyświetleń: 296Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS