Urząd Gminy Wielgie – Gmina Wielgie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Wielgie – Gmina Wielgie

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Wielgiem — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Wielgie. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Wielgie.

Urząd Gminy Wielgie kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Wielgiem jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Wielgie kontakt prowadzi przez:

 • telefon
 • pocztę elektroniczną
 • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Wielgie godziny otwarcia

Urząd Gminy Wielgie jest instytucją kluczową dla mieszkańców Wielgiego oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Wielgie, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Wielgie jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Wielgiego dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Wielgie

Adres: Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Telefon: 54 289 73 80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wielgie:

 • Poniedziałek 7:30-15:30
 • Wtorek 7:30-15:30
 • Środa 7:30-15:30
 • Czwartek 7:30-15:30
 • Piątek 7:30-15:30

Gmina Wielgie

Urząd Gminy w Wielgiem to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Wielgiego i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Wielgie mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Wielgie ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Wielgie (UG Wielgie). W przypadku Wielgiego, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Wielgiem precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Wielgie została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Wielgiego powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Wielgie Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Wielgie Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Wielgie. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Wielgie prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Wielgie można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Wielgie wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Wielgie

Liczba wyświetleń: 238Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS