Urząd Gminy Wieliszew – Gmina Wieliszew

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Wieliszew – Gmina Wieliszew

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Wieliszewa. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Wieliszew, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Wieliszew kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy Wieliszew kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Wieliszew można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Wieliszewa. Telefoniczny kontakt z Gminą Wieliszew pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Wieliszew kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Wieliszewie

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Wieliszew są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Wieliszew godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Wieliszewa.

Kontakt Urząd Gminy Wieliszew

Adres: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew

Telefon: 22 782 26 22,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wieliszew:

  • poniedziałek 8:00-18:00
  • wtorek 7:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Gmina Wieliszew

Urząd Gminy Wieliszew to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Wieliszew. Urząd Gminy Wieliszew realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Wieliszew. Urząd Gminy Wieliszew pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Wieliszew odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Wieliszew jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Wieliszewa, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Wieliszewie. Urząd Gminy Wieliszew podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Wieliszew pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Wieliszewa

Urząd Gminy w Wieliszewie składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Wieliszewie dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Wieliszew czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wieliszewa

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Wieliszewa mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Wieliszewa, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Wieliszew

Liczba wyświetleń: 404Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS