Urząd Gminy Władysławów – Gmina Władysławów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Władysławów – Gmina Władysławów

Godziny otwarcia Urząd Gminy w Władysławów. Skontaktuj się telefonicznie z UG Władysławów. Gmina Władysławów kontakt, telefon, numer.

Urząd Gminy Władysławów kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Władysławów, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Władysławów kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Władysławów. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Władysławów jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Władysławów.

Urząd Gminy Władysławów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Władysławów są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Władysławów godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Władysławów jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Władysławów godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Władysławów

Adres: Rynek 43, 62-710 Władysławów

Telefon: (63) 279 50 03,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Władysławów:

  • Poniedziałek 7:15 - 15:15
  • Wtorek 7:15 - 15:15
  • Środa 7:15 - 15:15
  • Czwartek 7:15 - 15:15
  • Piątek 7:15 - 15:15

Gmina Władysławów

Urząd Gminy Władysławów to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Władysławów oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Władysławów mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Władysławów – Urząd Gminy Władysławów – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Władysławów podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Władysławów, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Władysławów mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Władysławów telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Władysławów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Władysławów podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Władysławów zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Władysławów Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Władysławów znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Władysławów udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Władysławów

Liczba wyświetleń: 140Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS