Urząd Gminy Wolanów – Gmina Wolanów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Wolanów – Gmina Wolanów

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Wolanów dostępne na stronie. Aktualny numer kontaktowy do Urzędu Gminy w Wolanowie. Pomoc od Urzędu Gminy w Wolanowie.

Urząd Gminy Wolanów kontakt

Urząd Gminy Wolanów kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Wolanów jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Wolanów. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Wolanów można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Wolanów, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Wolanowie można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Wolanowie

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Wolanowie, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Wolanowie jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Wolanów godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Wolanów w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Wolanów

Adres: Radomska 20, 26-625 Wolanów

Telefon: 486186051,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wolanów:

 • poniedziałek 07:30–16:30
 • wtorek 07:30–15:30
 • środa 07:30–15:30
 • czwartek 07:30–15:30
 • piątek 07:30–14:30

Gmina Wolanów

Urząd Gminy w Wolanowie stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Wolanowa. Urząd Gminy Wolanów to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Wolanów dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Wolanowa starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Wolanów powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Wolanów angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Wolanów został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Wolanów pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Urząd Gminy Wolanów wydziały

Urząd Gminy Wolanów jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Wolanów wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Wolanowa pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Wolanowa, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Wolanów Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Wolanów, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Wolanów,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Wolanów.

Urząd Gminy Wolanów prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Wolanów, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Wolanów trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Wolanów

Liczba wyświetleń: 317Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS