Urząd Gminy Wydminy – Gmina Wydminy

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Wydminy – Gmina Wydminy

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Wydminy dostępne na stronie. Aktualny numer kontaktowy do Urzędu Gminy w Wydminach. Pomoc od Urzędu Gminy w Wydminach.

Urząd Gminy Wydminy kontakt

Urząd Gminy Wydminy umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Wydminy pozwala również mieszkańcom Wydmin, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Wydminy kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Wydminy godziny otwarcia

W Wydminach Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Wydminy sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Wydmin, Urząd Gminy Wydmin godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Wydminy

Adres: Rynek 1/1, 11-510 Wydminy

Telefon: 87 421 00 19,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wydminy:

  • poniedziałek 08:00–16:00
  • wtorek 07:00–15:00
  • środa 07:00–15:00
  • czwartek 07:00–15:00
  • piątek 07:00–15:00

Gmina Wydminy

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Wydminy można załatwić wiele spraw związanych z gminą, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia oraz kontakt z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy Wydminy. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Wydminy mogą uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wybranych kwestii administracyjnych.

Urząd Gminy Wydminy pełni ważną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja sieci dróg, remonty placów i parków, a także rozwój transportu publicznego. Ponadto UG Wydminy angażuje się w budowę i utrzymanie istotnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W celu efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Wydminy został podzielony na wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje. Na przykład, Wydział Inwestycji i Infrastruktury zajmuje się realizacją inwestycji w infrastrukturę gminy, takich jak budowa i modernizacja dróg, budynków publicznych oraz instalacji komunalnych. Wydział Oświaty i Kultury skupia się na wspieraniu rozwoju edukacji i kultury poprzez budowę i utrzymanie placówek oświatowych, bibliotek, teatrów i muzeów.

Urząd Gminy Wydminy wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Wydmin wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Wydminy wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Wydminy odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Wydminy odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Wydminy. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Wydminy przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Wydminy

Liczba wyświetleń: 366



Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS