Urząd Gminy Zagórów – Gmina Zagórów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Zagórów – Gmina Zagórów

Urząd Gminy w Zagórowie aktualne godziny otwarcia. Gmina Zagórów kontakt z placówką. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Zagórowa.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Zagórowa

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Zagórowie, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu w celu uzyskania informacji kontaktowych. W obecnej sytuacji, z powodu pandemii, zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, podczas godzin otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz osobiście załatwić sprawę, możesz udać się do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Zagórowa

Mieszkańcy Zagórowa, którzy chcą wiedzieć, kiedy Urząd Gminy Zagórów jest otwarty, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, gdzie publikowane są aktualne godziny otwarcia. W większość dni Urząd Gminy Zagórów godziny otwarcia dostosowuje do potrzeb odwiedzających go klientów.

Kontakt Urząd Gminy Zagórów

Adres: Kościelna 4, 62-410 Zagórów

Telefon: 63 274 88 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zagórów:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:15-15:15
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-15:15

Gmina Zagórów

Urząd Gminy Zagórów to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Zagórów oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Zagórowie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Zagórów – Urząd Gminy Zagórów – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Zagórowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Zagórowa, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Zagórów mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Zagórowa telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Zagórowa

Urząd Gminy w Zagórowie składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Zagórowie dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Zagórów czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Zagórowa

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Zagórowa mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Zagórowa, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Zagórów

Liczba wyświetleń: 204Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS