Urząd Gminy Zatory – Gmina Zatory

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Zatory – Gmina Zatory

Urząd Gminy w Zatorach - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Zatorach dostępne na stronie. Gmina Zatory kontakt, telefon.

Urząd Gminy Zatory kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Zatorach jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Zatory kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Zatory godziny otwarcia

Urząd Gminy Zatory jest instytucją kluczową dla mieszkańców Zator oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Zatory, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Zatory jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Zator dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Zatory

Adres: ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory

Telefon: 29 741 03 94,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zatory:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Gmina Zatory

Urząd Gminy Zatory to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Zatory. Urząd Gminy Zatory realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Zatory. Urząd Gminy Zatory pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Zatory odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Zatory jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Zator, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Zatorach. Urząd Gminy Zatory podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Zatory pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Zatory wydziały

W Urzędzie Gminy Zatory mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy administracyjne. W zależności od danego typu sprawy dostępne jest wiele wydziałów wewnętrznych, z których każdy odpowiada za co innego. W zależności od wydziału mieszkańcy Zator mogą uzyskiwać pomoc z zakresu między innymi rejestracji samochodu, czy zgłoszenia urodzenia się dziecka. Jednymi z najważniejszych wydziałów działających w Urzędzie Gminy Zatory są Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Finansowy.

Mapa Urząd Gminy Zatory

Liczba wyświetleń: 236Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS