Urząd Gminy Zawidz Kościelny – Gmina Zawidz Kościelny

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Zawidz Kościelny – Gmina Zawidz Kościelny

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Zawidzu Kościelnym. Gmina Zawidz Kościelny kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym.

Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Zawidz Kościelny. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Zawidz Kościelny kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Zawidz Kościelny kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Zawidz Kościelny podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Zawidz Kościelny organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Zawidzu Kościelnym są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Zawidz Kościelny

Adres: Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny

Telefon: 24 276 61 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zawidz Kościelny:

  • Poniedziałek 7:30-16:00
  • Wtorek 7:30-15:15
  • Środa 7:15-15:15
  • Czwartek 7:15-15:15
  • Piątek 7:15-15:15

Gmina Zawidz Kościelny

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Zawidz Kościelny należy do zadań Urzędu Gminy Zawidza Kościelnego. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Zawidz Kościelny jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Zawidz Kościelny powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Zawidz Kościelny, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Zawidz Kościelny jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Zawidz Kościelny został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Zawidza Kościelnego jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Zawidz Kościelny mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Zawidz Kościelny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Zawidza Kościelnego

Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Zawidzu Kościelnym dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Zawidz Kościelny czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Zawidza Kościelnego

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Zawidza Kościelnego mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Zawidza Kościelnego, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Zawidz Kościelny

Liczba wyświetleń: 162Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS