Urząd Gminy Zławieś Wielka – Gmina Zławieś Wielka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Zławieś Wielka – Gmina Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Zławieś Wielka telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Zławieś Wielka adres.

Kontakt Zławieś Wielka Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Zławieś Wielka kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Zławieś Wielka telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Złejwsi Wielkiej, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Zławieś Wielka telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Zławieś Wielka

Adres: ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

Telefon: 56 674 13 11 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zławieś Wielka:

  • poniedziałek 7:00-15:15
  • wtorek 8:00-16:15
  • środa 7:00-15:15
  • czwartek 7:00-15:15
  • piątek 7:00-14:00

Gmina Zławieś Wielka

Urząd Gminy Złejwsi Wielkiej to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Zławieś Wielka jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Zławieś Wielka, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Złejwsi Wielkiej została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Złejwsi Wielkiej wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Zławieś Wielka czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Zławieś Wielka Wydział Komunikacji

Wydział komunikacji jest jednym z ważniejszych wydziałów w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. W zakresie obowiązków wydziału leży wiele kwestii, w tym między innymi rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, przeglądów technicznych, a także wydawanie pozwoleń na transport w obrębie gminy Zławieś Wielka. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Zławieś Wielka jest także odpowiedzialny za dbanie oraz kontrolowanie spraw związanych z infrastrukturą drogową na terenie całej gminy Zławieś Wielka.

Mapa Urząd Gminy Zławieś Wielka

Liczba wyświetleń: 335Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS