Urząd Gminy Złota – Gmina Złota

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Złota – Gmina Złota

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Złota. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Złota przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Złota wydziały, dowód osobisty.

Urząd Gminy w Złota kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Złota należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Złota kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Złota, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Złota, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Złota.

Urząd Gminy Złota godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Złota są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Złota nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Złota są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Złota nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Złota

Adres: 28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 79

Telefon: 41 356 16 01, 41 356 16 33

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Złota:

  • poniedziałek: 7:30-15:30
  • wtorek: 7:30-15:30
  • środa: 7:30-15:30
  • czwartek: 7:30-15:30
  • piątek: 7:30-15:30
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Złota

Urząd Gminy Złota to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Złota oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Złota mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Złota – Urząd Gminy Złota – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Złota podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Złota, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Złota mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Złota telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Złota

Urząd Gminy w Złota składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Złota dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Złota czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Złota

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Złota mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Złota, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Złota

Liczba wyświetleń: 122Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS