Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj – USC Biłgoraja

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: lubelskie

Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj – USC Biłgoraja

Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj godziny otwarcia, adres. Kontakt USC Biłgoraj telefon, numer. Biłgoraj Urząd Stanu Cywilnego akt zgonu, ślub cywilny.

Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju kontakt

Jeśli potrzebne jest skontaktowanie się z urzędem rejestrującym stan cywilny w Biłgoraju, petenci mają do wyboru kilka kanałów kontaktowych. Możliwe jest osobiste odwiedzenie urzędu, jednak zwykle wymaga to wcześniejszego umówienia wizyty, zwłaszcza w przypadku rejestracji małżeństwa. Alternatywnie, Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj kontakt prowadzi przez telefon. Można także napisać e-mail do USC w Biłgoraju, opisując swoje problemy lub prośby, pracownik odpowie do kilku dni roboczych. Trzeba pamiętać, że Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj kontakt realizuje w wyznaczonych godzinach.

Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju godziny otwarcia

Instytucja rejestrująca stan cywilny w Biłgoraju działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ma określone godziny otwarcia w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy. Aby sprawdzić godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w [miescie], można skorzystać z oficjalnej strony internetowej lub skontaktować się z placówką. Nie ma wątpliwości, że Urząd Stanu Cywilnego godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców Biłgoraja.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj

Adres: Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Telefon: 84 686 96 55,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju

Urząd stanu cywilnego w Biłgoraju jest instytucją odpowiedzialną za gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z najważniejszymi wydarzeniami w życiu, takimi jak narodziny, małżeństwa, rozwody i zgony, zgodnie z przepisami prawa. W ramach swoich obowiązków Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj rejestruje narodziny, przypisuje imiona oraz wydaje akty urodzenia. Ponadto USC Biłgoraj zajmuje się rejestracją małżeństw, udzielaniem ślubów cywilnych, rejestrowaniem rozwodów i zgonów, a także aktualizacją i przechowywaniem dokumentów związanych ze zmianą stanu cywilnego obywateli w szczególności mieszkańców Biłgoraja.

Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraj wystawia akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby. Aby uzyskać akt zgonu, należy złożyć odpowiedni wniosek w USC Biłgoraja i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon, takie jak orzeczenie lekarskie o zgonie, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek. Po wypełnieniu wniosku i zapłaceniu opłaty, Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj akt zgonu wydaje osobie zgłaszającej.

Ile czeka się na wydanie aktu zgonu w Biłgoraju? Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w [mieście] może się różnić w zależności od obciążenia pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz od formy składania wniosku. Najczęściej USC Biłgoraj akt zgonu wydaje od razu po złożeniu wniosku. Należy jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach, na przykład gdy wymagana jest autopsja lub przeprowadzenie śledztwa, czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu może się wydłużyć.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Biłgoraju

Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju umożliwia zawarcie małżeństwa cywilnego. Aby wziąć ślub cywilny Urzędzie Stanu Cywilnego w Biłgoraju, należy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty. Ceremonia odbywa się w uroczystej sali prowadzonej przez kierownika USC Biłgoraja.

Co trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Biłgoraju przed ślubem? Przed zawarciem małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Biłgoraju, należy załatwić kilka formalności i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubnej, który należy złożyć osobiście oraz wskazać w nim termin, miejsce, a także godzinę ślubu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku osób, które zawarły już wcześniej związek małżeński

Przed rezerwacją terminu ślubu należy także wpłacić opłatę za przeprowadzenie ceremonii oraz za wydanie aktu małżeństwa. Ważny jest także wybór co najmniej jednego świadka, który musi być obecny podczas ceremonii oraz podpisze akt małżeństwa.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Biłgoraj

Liczba wyświetleń: 245Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS