Urząd Stanu Cywilnego Koluszki – USC Koluszek

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: łódzkie

Urząd Stanu Cywilnego Koluszki – USC Koluszek

USC Koluszki kontakt, godziny otwarcia. Odpisy aktów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koluszkach. Urząd Stanu Cywilnego Koluszki ślub, akt urodzin.

Urząd Stanu Cywilnego w Koluszkach kontakt

Urząd Stanu Cywilnego w Koluszkach oferuje różne sposoby kontaktu dla osób zainteresowanych uzyskaniem informacji lub usług. Jednym z nich jest kontakt telefoniczny, który umożliwia szybką i skuteczną pomoc pracowników urzędu. Oczywiście Urząd Stanu Cywilnego Koluszki kontakt prowadzi także poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną, co może być bardziej wygodne dla niektórych klientów. Osoby, które preferują kontakt osobisty, mogą umówić się na spotkanie z pracownikiem USC Koluszek, jednak konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu, szczególnie w przypadku rejestracji małżeństwa. Wszystkie te opcje mają na celu zapewnienie wygody i ułatwienie kontaktu z Urzędem Stanu Cywilnego w Koluszkach.

Urząd Stanu Cywilnego w Koluszkach godziny otwarcia

Urząd Stanu Cywilnego w Koluszkach, który odgrywa kluczową rolę w rejestrowaniu stanu cywilnego osób i udostępnianiu informacji na temat narodzin, ślubów, rozwodów i zgonów. W związku z tym należy przestrzegać procedur i godzin otwarcia urzędu, a także wykorzystywać różne opcje kontaktu z urzędem, w tym telefoniczny, mailowy lub osobisty, po uprzedniej rejestracji wizyty. Obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Koluszki godziny otwarcia zostały ustalone w sposób aby mieszkańcy mogli załatwić potrzebne sprawy w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Koluszki

Adres: 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

Telefon: 44 725 67 60,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Koluszki:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 9:00-18:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Urząd Stanu Cywilnego Koluszki

Urząd Stanu Cywilnego w Koluszkach jest to jednostka zajmująca się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz wydawaniem ich odpisów. To właśnie do Urzędu Stanu Cywilnego w Koluszkach zgłaszają się petenci którzy chcą zawrzeć związek małżeński. USC Koluszki jest również placówką do której wybierają się rodzice nowo narodzonego dziecka w celu nadania mu imienia, numeru PESEL, a także adresu zameldowania.

Urząd Stanu Cywilnego Koluszki akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Koluszki wystawia akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby. Aby uzyskać akt zgonu, należy złożyć odpowiedni wniosek w USC Koluszek i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon, takie jak orzeczenie lekarskie o zgonie, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek. Po wypełnieniu wniosku i zapłaceniu opłaty, Urząd Stanu Cywilnego Koluszki akt zgonu wydaje osobie zgłaszającej.

Ile czeka się na wydanie aktu zgonu w Koluszkach? Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w [mieście] może się różnić w zależności od obciążenia pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz od formy składania wniosku. Najczęściej USC Koluszki akt zgonu wydaje od razu po złożeniu wniosku. Należy jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach, na przykład gdy wymagana jest autopsja lub przeprowadzenie śledztwa, czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu może się wydłużyć.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koluszkach

Urząd Stanu Cywilnego w Koluszkach umożliwia zawarcie małżeństwa cywilnego. Aby wziąć ślub cywilny Urzędzie Stanu Cywilnego w Koluszkach, należy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty. Ceremonia odbywa się w uroczystej sali prowadzonej przez kierownika USC Koluszek.

Co trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koluszkach przed ślubem? Przed zawarciem małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koluszkach, należy załatwić kilka formalności i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubnej, który należy złożyć osobiście oraz wskazać w nim termin, miejsce, a także godzinę ślubu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku osób, które zawarły już wcześniej związek małżeński

Przed rezerwacją terminu ślubu należy także wpłacić opłatę za przeprowadzenie ceremonii oraz za wydanie aktu małżeństwa. Ważny jest także wybór co najmniej jednego świadka, który musi być obecny podczas ceremonii oraz podpisze akt małżeństwa.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Koluszki

Liczba wyświetleń: 454Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS