Urząd Stanu Cywilnego Paczków – USC Paczkowa

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: opolskie

Urząd Stanu Cywilnego Paczków – USC Paczkowa

Urząd Stanu Cywilnego w Paczkowie kontakt, adres, telefon. Ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego [miesto]. Akt urodzenia, zgonu ślubu w USC Paczków.

Kontakt USC [miatso]

Urząd Stanu Cywilnego Paczków kontakt umożliwia na parę sposobów. Każdy interesant może skontaktować się z USC w Paczkowie wykorzystując poprzez wybraną przez niego formę. Pierwszym sposobem na kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Paczkowie, jest forma mailowa. Wszelkie wiadomości kierowane do USC Paczków, należy wysyłać na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Paczkowie, jest połączenie telefoniczne. Jest to najszybszy sposób pozwalający na kontakt z instytucją. Urząd Stanu Cywilnego Paczków kontakt umożliwia także poprzez osobiste odwiedzenie placówki. W tym przypadku należy także wiedzieć o tym, że możliwe jest wcześniejsze zarezerwowanie wizyty, co umożliwi uniknięcie kolejek.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Paczkowie

Godziny otwarcia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Paczkowie, są jednoznaczne z godzinami, podczas których możliwe jest skontaktowanie się z placówką. Urząd Stanu Cywilnego Paczków godziny otwarcia ustalił na wszystkie dni robocze z pominięciem tych ustawowo wolnych od pracy. Trzeba mieć jednak świadomość, że obowiązujące w USC Paczków godziny otwarcia nie muszą być tożsame każdego dnia.  

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Paczków

Adres: Rynek 1, 48-370 Paczków

Telefon: 77 431 67 72,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Paczków:

  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00

Urząd Stanu Cywilnego Paczków

Urząd Stanu Cywilnego w Paczkowie zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego. Dodatkowo, USC w Paczkowie wydaje odpisy skrócone oraz zupełne z aktów stanu cywilnego. Wydanie takiego dokumentu po raz pierwszy jest całkowicie bezpłatne. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji w której petent zagubi dokument wydany przez USC Paczków może zwrócić się o wydanie nowego odpisu. Każdy kolejny wydany przez placówkę odpis to dodatkowe koszty.

Jak uzyskać odpis aktu zgonu w Paczkowie?

Aby uzyskać odpis aktu zgonu, należy zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Paczkowie. Wniosek o odpis aktu zgonu powinien zawierać dane osoby, której dotyczy akt, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz dane dotyczące zgonu. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Paczkowie i dokonaniu opłaty odpis aktu zgonu zostanie wydany petentowi

Urząd Stanu Cywilnego Paczków ślub

Urząd Stanu Cywilnego Paczków jest miejscem, w którym można zawrzeć związek małżeński. W celu rejestracji małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego Paczków należy złożyć tam stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, takimi jak dowody osobiste lub paszporty. Ile trzeba czekać na ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego Paczków? Czas oczekiwania na ślub w USC Paczków zależy od wielu czynników, takich jak sezon, liczba zamówionych ceremonii i dostępność sali ślubnej. Aby uniknąć długiego oczekiwania, warto jak najwcześniej zgłosić swój zamiar zawarcia małżeństwa i zarezerwować termin. W każdym przypadku najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego Paczków, aby uzyskać szczegółowe informacje i ustalić najlepszy termin. Organizowany przez Urząd Stanu Cywilnego Paczków ślub może odbyć się poza siedzibą instytucji. Taką chęć należy złożyć odpowiednio wcześniej, a także dokonać opłaty związanej z taką usługą.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Paczków

Liczba wyświetleń: 262Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS