Urząd Stanu Cywilnego Radomsko – USC Radomska

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: łódzkie

Urząd Stanu Cywilnego Radomsko – USC Radomska

Radomsko Urząd Stanu Cywilnego numer telefonu, adres, e-mail, kontakt. Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku akt zgonu, urodzenia. Terminy ślubów USC Radomsko.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku kontakt

Trzeba wiedzieć, że Urząd Stanu Cywilnego Radomsko kontakt z petentami prowadzi na kilka sposobów. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić USC Radomsko osobiście, jednak konieczna może okazać się wcześniejsza rejestracja wizyty. Inną opcją jest kontakt telefoniczny. Obsługiwany przez Urząd Stanu Cywilnego Radomsko telefon działa w godzinach tożsamych do godzin obsługiwania interesantów bezpośrednio w siedzibie instytucji. Możliwe jest również przesłanie e-maila lub listu do urzędu, w którym zawarte zostaną pytania lub prośby. Warto jednak pamiętać, że czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy w porównaniu do innych kanałów kontaktu.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku godziny otwarcia

Instytucja Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej godziny otwarcia są powyżej. Aby spełnić swoje zadania Urząd Stanu Cywilnego Radomsko godziny otwarcia dostosował do potrzeb odwiedzających. Nie każdy wie, że USC Radomsko w niektóre dni wydłużył godziny pracy aby umożliwić realizacje formalności dla większej ilości osób.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Radomsko

Adres: Narutowicza 1, 97-500 Radomsko

Telefon: 44 685 45 52,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Radomsko:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-17:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku jest instytucją, której zadaniem jest utrzymywanie dokumentacji wydarzeń życiowych, takich jak narodziny, małżeństwa, rozwody i zgony. USC Radomsko działa na podstawie prawa, które regulują proces rejestracji i archiwizacji oficjalnych dokumentów dotyczących tych wydarzeń. Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku jest odpowiedzialny za bieżącą rejestrację narodzin, nadawanie imion i nazwisk oraz wydawanie aktów urodzenia. Dodatkowo instytucja zajmuje się rejestracją małżeństw, rozwodów i zgonów. Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku jest również odpowiedzialny za aktualizację i przechowywanie dokumentów. Znajdujące się w archiwum placówki akty stanu cywilnego są przydatne w sytuacji w której petenci potrzebują ich odpisów.

Jak uzyskać odpis aktu zgonu w Radomsku?

Aby uzyskać odpis aktu zgonu, należy zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku. Wniosek o odpis aktu zgonu powinien zawierać dane osoby, której dotyczy akt, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz dane dotyczące zgonu. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomsku i dokonaniu opłaty odpis aktu zgonu zostanie wydany petentowi

Urząd Stanu Cywilnego Radomsko ślub

Urząd Stanu Cywilnego Radomsko jest miejscem, w którym można zawrzeć związek małżeński. W celu rejestracji małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego Radomsko należy złożyć tam stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, takimi jak dowody osobiste lub paszporty. Ile trzeba czekać na ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego Radomsko? Czas oczekiwania na ślub w USC Radomsko zależy od wielu czynników, takich jak sezon, liczba zamówionych ceremonii i dostępność sali ślubnej. Aby uniknąć długiego oczekiwania, warto jak najwcześniej zgłosić swój zamiar zawarcia małżeństwa i zarezerwować termin. W każdym przypadku najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego Radomsko, aby uzyskać szczegółowe informacje i ustalić najlepszy termin. Organizowany przez Urząd Stanu Cywilnego Radomsko ślub może odbyć się poza siedzibą instytucji. Taką chęć należy złożyć odpowiednio wcześniej, a także dokonać opłaty związanej z taką usługą.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Radomsko

Liczba wyświetleń: 898Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS