Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy – USC Rydułtów

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: śląskie

Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy – USC Rydułtów

Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy numer telefonu, godziny otwarcia, adres. Rydułtowy Urząd Stanu Cywilnego akt zgonu, akt urodzenia. USC Rydułtowy terminy ślubów.

Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach kontakt

Jeśli potrzebne jest skontaktowanie się z urzędem rejestrującym stan cywilny w Rydułtowach, petenci mają do wyboru kilka kanałów kontaktowych. Możliwe jest osobiste odwiedzenie urzędu, jednak zwykle wymaga to wcześniejszego umówienia wizyty, zwłaszcza w przypadku rejestracji małżeństwa. Alternatywnie, Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy kontakt prowadzi przez telefon. Można także napisać e-mail do USC w Rydułtowach, opisując swoje problemy lub prośby, pracownik odpowie do kilku dni roboczych. Trzeba pamiętać, że Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy kontakt realizuje w wyznaczonych godzinach.

Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach godziny otwarcia

Instytucja rejestrująca stan cywilny w Rydułtowach działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ma określone godziny otwarcia w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy. Aby sprawdzić godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w [miescie], można skorzystać z oficjalnej strony internetowej lub skontaktować się z placówką. Nie ma wątpliwości, że Urząd Stanu Cywilnego godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców Rydułtów.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy

Adres: Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy

Telefon: 32 453 75 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy:

  • Poniedziałek 7:30-14:30
  • Wtorek 8:30-15:30
  • Środa 7:30-14:30
  • Czwartek 8:30-17:00
  • Piątek 7:30-13:00

Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach

Aby uzyskać informacje na temat stanu cywilnego, takie jak narodziny, śluby, rozwody i zgony, można skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w Rydułtowach. Aby zagwarantować rzetelność informacji, Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy przechowuje akty stanu cywilnego w swoim archiwum, a osoby zainteresowane mogą wnioskować o ich aktualizację lub uzyskać kopie dokumentów. Działalność USC w Rydułtowach odgrywa ważną rolę w zapewnieniu dokładnych informacji o stanie cywilnym osób.

Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowy wystawia akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby. Aby uzyskać akt zgonu, należy złożyć odpowiedni wniosek w USC Rydułtów i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon, takie jak orzeczenie lekarskie o zgonie, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek. Po wypełnieniu wniosku i zapłaceniu opłaty, Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy akt zgonu wydaje osobie zgłaszającej.

Ile czeka się na wydanie aktu zgonu w Rydułtowach? Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w [mieście] może się różnić w zależności od obciążenia pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz od formy składania wniosku. Najczęściej USC Rydułtowy akt zgonu wydaje od razu po złożeniu wniosku. Należy jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach, na przykład gdy wymagana jest autopsja lub przeprowadzenie śledztwa, czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu może się wydłużyć.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rydułtowach

Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach umożliwia zawarcie małżeństwa cywilnego. Aby wziąć ślub cywilny Urzędzie Stanu Cywilnego w Rydułtowach, należy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty. Ceremonia odbywa się w uroczystej sali prowadzonej przez kierownika USC Rydułtów.

Co trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rydułtowach przed ślubem? Przed zawarciem małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rydułtowach, należy załatwić kilka formalności i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubnej, który należy złożyć osobiście oraz wskazać w nim termin, miejsce, a także godzinę ślubu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku osób, które zawarły już wcześniej związek małżeński

Przed rezerwacją terminu ślubu należy także wpłacić opłatę za przeprowadzenie ceremonii oraz za wydanie aktu małżeństwa. Ważny jest także wybór co najmniej jednego świadka, który musi być obecny podczas ceremonii oraz podpisze akt małżeństwa.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy

Liczba wyświetleń: 328Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS