Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew – USC Sochaczewa

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: mazowieckie

Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew – USC Sochaczewa

Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew numer telefonu, godziny otwarcia, adres. Sochaczew Urząd Stanu Cywilnego akt zgonu, akt urodzenia. USC Sochaczew terminy ślubów.

USC Sochaczew kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w Sochaczewie należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew kontakt umożliwia telefonicznie i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się kontakt telefoniczny, ponieważ pozwala on na najszybsze uzyskanie potrzebnej pomocy. Wiadomości mailowe przetwarzane są przez pracowników USC w Sochaczewie od jednego do kilku dni roboczych. Trzeba pamiętać, że Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew kontakt umożliwia jedynie w czasie otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Sochaczewie

Przed kontaktowaniem się z Urzędem Stanu Cywilnego w Sochaczewie, warto, jest zapoznać się z jego godzinami otwarcia. Właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Sochaczewie. Placówka otwarta jest we wszystkie dni robocze. Warto, także wiedzieć o możliwości wcześniej rezerwacji terminu wizyty w celu uniknięcia kolejek. Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew

Adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Telefon: 46 862 23 02,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew:

  • Poniedziałek 8:00-17:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Urząd Stanu Cywilnego w Sochaczewie

Urząd Stanu Cywilnego w Sochaczewie jest to instytucja, która zajmuje się rejestrowaniem i dokumentowaniem zdarzeń związanych z życiem mieszkańców Sochaczewa, takich jak urodzenia, śluby, rozwody i zgony. Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew działa na podstawie ustalonych przepisów prawa i jest odpowiedzialny za tworzenie i przechowywanie oficjalnych dokumentów związanych z tymi wydarzeniami.

Urząd Stanu Cywilnego w Sochaczewie zajmuje się między innymi rejestrowaniem urodzeń, nadawaniem imion oraz nazwisk, wydaje odpowiednie akta, rejestruje śluby i rozwody oraz zgony. Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew jest także odpowiedzialny za aktualizację i archiwizację dokumentów związanych z powyższymi zdarzeniami, a także udzielanie informacji o stanie cywilnym osób fizycznych.

Urząd Stanu Cywilnego w Sochaczewie akt zgonu

Aby uzyskać dokument potwierdzający zgon, należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego Sochaczew, dostarczając dokument tożsamości i informacje o zmarłej osobie – imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz datę i miejsce zgonu. Wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew aktu zgonu jest bezpłatny jeżeli mowa tutaj o pierwszym przekazaniu dokumentu. Chcąc uzyskać kolejny odpis aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew pobierze od petenta opłatę administracyjną. Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w Sochaczewie zależy od obciążenia urzędu i trybu składania wniosku.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Sochaczew

Liczba wyświetleń: 421



Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS