Urząd Stanu Cywilnego Wołów – USC Wołowa

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: dolnośląskie

Urząd Stanu Cywilnego Wołów – USC Wołowa

Urząd Stanu Cywilnego w Wołowie adres, kontakt, numer. Telefony USC Wołów godziny otwarcia. Urząd Stanu Cywilnego Wołów odpis aktu stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego Wołów kontakt

Aby uzyskać kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Wołowie, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Obecnie Urząd Stanu Cywilnego Wołów kontakt realizuje na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Kontakt z USC Wołów można także uzyskać, udając się osobiście do placówki. Gdy jednak sprawa jest bardzo pilna i ważne jest to, aby skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w Wołowie jak najszybciej, można skorzystać z numeru telefonu.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Wołowie

Urząd Stanu Cywilnego w Wołowie jest otwarty od poniedziałku do piątku w wybranych godzinach. Właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Wołowie. W soboty oraz niedziele Urząd Stanu Cywilnego w Wołowie jest zamknięty. Ustalone przez USC Wołów godziny otwarcia mogą różnić się w zależności od dnia. Harmonogram pracy jest stworzony tak aby jak najwięcej mieszkańców Wołowa mogło zrealizować formalności.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Wołów

Adres: Rynek 1, 56-100 Wołów

Telefon: 71 319 13 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Wołów:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego w Wołowie

Urzędem, który przechowuje i udostępnia informacje na temat stanu cywilnego, takie jak narodziny, śluby, rozwody i zgony, jest Urząd Stanu Cywilnego w Wołowie. Ten urząd oferuje różne usługi, takie jak legalizacja dokumentów, tłumaczenia i apostille, a także przechowuje te informacje w swoim archiwum, aby zagwarantować ich aktualność i dokładność. Osoby zainteresowane mogą wnioskować o aktualizację informacji lub uzyskać kopie dokumentów. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Wołowie jest ważna w kontekście zapewnienia dokładnych informacji o stanie cywilnym osób w kraju, co jest istotne w międzynarodowych transakcjach i procesach sądowych.

Akt zgonu Urząd Stanu Cywilnego Wołów

Aby otrzymać oficjalny dokument stwierdzający zgon, należy zgłosić zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołowie. Akt zgonu to dokument rejestrujący faktyczne i prawnie uznanie zgonu danej osoby. Urząd Stanu Cywilnego w Wołowie jest instytucją odpowiedzialną za wydanie aktu zgonu, który jest ważny w celu uregulowania spraw formalnych, takich jak ubezpieczenie, dziedziczenie, a także przekazywanie mienia zmarłego. Urząd Stanu Cywilnego Wołów akt zgonu wydaje na podstawie świadectwa zgonu, które jest wystawiane przez lekarza prowadzącego lub sądową sekcję zwłok. W celu uzyskania aktu zgonu, należy zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Wołowie osobiście.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Wołów

Liczba wyświetleń: 345Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS