Zakład Karny Nowy Sącz

Zakład Karny Nowy Sącz

Kategoria: Zakład Karny

Województwo: małopolskie

Zakład Karny Nowy Sącz

Zakład Karny Nowy Sącz forum, funkcjonowanie zakładu, procedury odwiedzin w Zakład Karny w Nowym Sączu. Placówka penitencjarna w Nowym Sączu

Zakład Karny Nowym Sączu

Jednostka penitencjarna, mieszcząca się w miejscowości Nowy Sącz Zakład Karny, to zakład typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Wyszukując w przeglądarce Zakład Karny Nowy Sącz Wikipedia, można natrafić na ogólne wiadomości dotyczące zakładu, jednak aby być na bieżąco oraz znać odpowiednio szczegółowe informacje, a także konkretne procedury obowiązujące w zakładzie należy śledzić oficjalny strony internetowe Zakładu Karnego w Nowym Sączu, bądź skontaktować się telefonicznie z placówką i uzyskać informacje bezpośrednio od władz penitencjarnych.

Zakład karny Nowy Sącz forum

Wszelkie, dotyczące instytucji Zakład Karny Nowy Sącz opinie, interesanci mogą przeczytać na różnych forach ogólnodostępnych. Warto zwrócić uwagę na ogólną ocenę Zakładu Karnego, który cieszy się w miarę pozytywnymi opiniami, zarówno wśród osadzonych, jak i wśród ich najbliższych. Osoby które poszukują informacji dotyczącej m.in. obecnej sytuacji jaka panuje w Zakład Karny Nowy Sącz forum, pozwoli na uzyskanie cennych informacji oraz wskazówek. Forum służy głównie do dzielenia się informacjami które są przekazywane, w szczególności przez osoby bliskie osadzonych. Co istotne warto również zawarte tam informacje m.in. dot. widzenia z osadzonymi, weryfikować na głównej stronie internetowej instytucji jaką jest Zakład Karny Nowy Sącz.

Zakład Karny Nowy Sącz odwiedziny

W jednostce jaką jest Zakład Karny Nowy Sącz odwiedziny są możliwe, po uprzednim ustaleniu terminu oraz godziny. W celu umówienia wizyty należy skontaktować się pod numerem: 512490404 codziennie w dni robocze w godzinach od 8:00–12:00. Co istotne ważne, aby zarezerwować wizytę, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Widzenia z osadzonym w Zakład Karny w Nowym Sączy odbywają się w środy, soboty oraz niedziele i dni świąteczne. Informacje dotyczące czasu widzenia, a także maksymalnej ilości osób biorących udział w widzeniu określa art. 105 a kodeksu karnego wykonawczego. Osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu, ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Każdy zainteresowany który chce nadać paczkę dla osadzonego, powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami nadawania paczek, które są dostępne na głównej stornie internetowej Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Co istotne, zaadresowana na Zakład Karny Nowy Sącz paczka powinna posiadać prawidłowo uzupełniony formularz zamówienia paczki.

Zakład Karny Nowy Sącz adres

Miasto: Nowy Sącz
Ulica: ul. Pijarska 1
Kod pocztowy: 33-300 Nowy Sącz
Email: [email protected]
Zakład Karny Nowy Sącz telefon: 18 448 56 00
Fax: 18 448 56 09

Liczba wyświetleń: 411Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS