ZUS Dąbrowa Górnicza

ZUS Dąbrowa Górnicza – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Dąbrowie Górniczej

Kategoria: ZUS

Województwo: śląskie

ZUS Dąbrowa Górnicza – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Dąbrowie Górniczej

ZUS Dąbrowa Górnicza godziny otwarcia, kontakt, numer telefonu, adres. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Dąbrowie Górniczej świadczenia, program 500+.

ZUS Dąbrowa Górnicza

ZUS Dąbrowa Górnicza jest instytucją zajmującą się między innymi dysponowaniem środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego, realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, a także kontrolą orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. W instytucji ZUS Dąbrowa Górnicza praca wykonywana jest wyłącznie przez wysoko wykwalifikowane osoby. Każda zatrudniona w Dąbrowa Górnicza ZUS osoba przydzielana jest do odpowiedniego stanowiska, przy którym musi posiadać szeroki zakres wiedzy dotyczącej danego obszaru. Kadra pracownicza w tej instytucji zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. ZUS Dąbrowa Górnicza może również osobom, które tego potrzebują zorganizować pobyt w sanatorium lub innych ośrodkach rehabilitacji zdrowotnej.

ZUS Dąbrowa Górnicza godziny otwarcia

Instytucja ZUS Dąbrowa Górnicza godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi interesantów. W poniedziałki czas pracy ZUS Dąbrowa Górnicza został wydłużony do godziny 17:00, natomiast w pozostałe dni jest otwarty do 15:00. Z usług, jakie oferuje ZUS Dąbrowa Górnicza, mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. W weekendy instytucja jest nieczynna.

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

ZUS Dąbrowa Górnicza kontakt

Z instytucją ZUS Dąbrowa Górnicza kontakt zdalny jest możliwy wyłącznie za pomocą numeru telefonu. Warto pamiętać, że kontakt z ZUS w Dąbrowie Górniczej jest możliwy wyłącznie w czasie godzin jego otwarcia. Informacje, jakie można uzyskać podczas kontaktu zdalnego, dotyczą emerytur, rent, zasiłków, wyjazdu do sanatorium oraz innych środków rehabilitacji zdrowotnej.

ZUS Dąbrowa Górnicza telefon: 22 560 16 00

ZUS Dąbrowa Górnicza adres: ul. Kościuszki 48, 41-300 Dąbrowa Górnicza

ZUS Dąbrowa Górnicza zasiłki chorobowe

ZUS Dąbrowa Górnicza zasiłki chorobowe wypłaca do 30 dni od dnia przyznania prawa do korzystania z zasiłku. Z zasiłku chorobowego nie można korzystać dłużej niż 182 dni w ciągu roku. Wyjątkiem jest ciąża lub inne groźne choroby typu gruźlica przy których, czas wypłacania zasiłku wynosi 270 dni. 

ZUS Dąbrowa Górnicza druki do pobrania

ZUS Dąbrowa Górnicza druki do pobrania udostępnia na głównej stronie internetowej. Każdy może je wydrukować oraz wypełnione złożyć w ZUS Dąbrowa Górnicza. Istnieje też możliwość wydrukowania wypełnionych już na komputerze dokumentów. 

Świadczenia ZUS w Dąbrowie Górniczej:

  • Renty
  • Emerytury
  • Emerytury i renty dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
  • Świadczenia wypadkowe
  • Świadczenia przedemerytalne
  • Dodatki do świadczeń emerytalno – rentowych
  • Zasiłki 
  • Zasiłki dla osób pracujących za granicą
ZUS Dąbrowa Górnicza Program 500+

W instytucji ZUS Dąbrowa Górnicza Program 500+ oferuje wsparcie dla polskich rodzin przeznaczone na wychowywanie dzieci. Świadczenie jest udzielane w wysokości 500 zł miesięcznie oraz jest udzielane na drugie, oraz każde kolejne dziecko. Wniosek na jego przyznanie można złożyć na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Liczba wyświetleń: 1547Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS