ZUS Grudziądz

ZUS Grudziądz - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Grudziądzu

Opublikowano:

Kategoria: ZUS

Województwo: kujawsko-pomorskie

ZUS Grudziądz - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Grudziądzu

ZUS Grudziądz informacja, kontakt, telefon, adres. Emerytury i renty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Grudziądzu. Zasiłki chorobowe, infolinia.

ZUS Grudziądz

W ZUS Grudziądz informacja na temat usług pełnionych przez instytucję w jej zasięgu terytorialnym można znaleźć na stronie internetowej ZUS Inspektorat Grudziądz. Swoim zakresem działania obejmuje miasta: Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno oraz gminy: Chełmno, Dębowa Łąka, Grudziądz, Gruta, Kijewo Królewskie, Książki, Lisewo, Łasin, Papowo Biskupie, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą, Unisław, Wąbrzeźno.

ZUS Grudziądz kontakt

ZUS Grudziądz znajduje się na ul. Wybickiego 39 w Grudziądzu. Podlega on po Oddział ZUS w Toruniu, z którym prężnie współpracuje. Interesanci oczekujący pomocy od pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Grudziądzu są obsługiwani w godzinach urzędowania placówki w dni powszednie. Poniżej podane są numery telefonów, przez które petenci mogą łączyć się z jednostką ZUS w celu uzyskania potrzebnych im informacji. Oprócz numeru telefonu do siedziby ZUS w Grudziądzu instytucja podała numery kontaktowe do Infolinii ZUS, która również spełnia wszystkie wymagania informacyjne klientów oczekujących pomocy. Infolinia działa w określonych godzinach,  w których stanowiska telefonicznej obsługi klienta są czynne. Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych preferuje rezerwację wizyt przed odwiedzinami placówki, której można dokonać telefonicznie lub elektronicznie.

ZUS Grudziądz adres: ul. Wybickiego 39, 86-300 Grudziądz 

ZUS Grudziądz numery telefonów: 

  • 56 450 67 98
  • 56 450 67 99
  • 517 370 226
    ZUS Grudziądz Infolinia: 22 560 16 00

ZUS Grudziądz godziny otwarcia: 

Poniedziałek08:00-17:00 
Wtorek 08:00-15:00
Środa 08:00-15:00 
Czwartek 08:00-15:00 
Piątek 08:00-15:00 
SobotaZamknięte
Niedziela Zamknięte

ZUS Grudziądz Wydział Emerytur i Rent

Wydział Emerytur i Rent zajmuje się świadczeniami emerytalnymi i rentowymi, a w szczególności  ich przyznawaniem i rozpatrywaniem wniosku. Emerytury i renty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Grudziądzu są świadczeniami pieniężnymi, które są wypłacane co miesiąc. W obu przypadkach są przyznawane jeśli wnioskodawcy spełniają odpowiednie kryteria.
Renta najczęściej przyznawana jest osobom, u których stwierdzono niezdolność do pracy. Wyróżnia się: renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby je uzyskać, należy złożyć do instytucji, jaką jest Grudziądz ZUS, specjalnie przeznaczony do tego wniosek- ZUS Grudziądz wnioski i spełnić wszystkie wymagania. 
W przypadku emerytur w ZUS Grudziądz Wydział Rent i Emerytur głównym wymaganiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który u kobiet przypada na 60 rok życia, a u mężczyzn na 65 rok. Dodatkowo każdy z petentów powinien być objęty ubezpieczeniem i mieć przepracowany pewien okres czasu. Do wniosku muszą być dołączone wymagane załączniki. ZUS Grudziądz Wydział Emerytur i Rent kontakt organizuje przez łącza telefoniczne.

ZUS Grudziądz Wydział Zasiłków Chorobowych

W placówce, jaką jest ZUS Grudziądz zasiłki chorobowe przysługują osobom posiadającym ubezpieczenie chorobowe dobrowolne lub obowiązkowe. Prawo do zasiłku chorobowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ZUS Grudziądz uzyskuje się po pewnym okresie czasu. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego okres wyczekiwania to 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego zaś w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie 90 dni ubezpieczenia. Okres przysługiwania świadczenia to zazwyczaj 182 dni. Jednak w przypadku gdy, u biorcy występuje gruźlica lub ciąża, może pobierać zasiłek przez okres 270 dni.

Liczba wyświetleń: 3674Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS