ZUS Kalisz

ZUS Kalisz - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kaliszu

Opublikowano:

Kategoria: ZUS

Województwo: wielkopolskie

ZUS Kalisz - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kaliszu

ZUS Kalisz telefon, adres, godziny otwarcia. Zasiłki chorobowe w ZUS Inspektorat Kalisz. emerytury, informacja, Wydział Emerytur i Rent ZUS Kalisz.

ZUS Kalisz

ZUS Kalisz swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje miasto Kalisz oraz gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków. To na tym terytorium pełni swoje usługi związane w szczególności z ubezpieczeniami społecznymi. Inspektorat ZUS Kalisz dzięki swojej strukturze organizacyjnej swoje zadania pełni w bardzo sprawny sposób. ZUS Kalisz Konopnicka jest podzielony na poszczególne wydziały, które uzyskały odpowiednio rozgospodarowane zadania placówki. W ZUS Kalisz informacja dotycząca funkcjonowania placówki jest zamieszczona m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS Kalisz.

ZUS Kalisz kontakt

Do dyspozycji klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu została oddana Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS. Jest to platforma, na której można załatwić większość spraw związanych ze składkami, ubezpieczeniami oraz świadczeniami dostępnymi w Inspektoracie ZUS Kalisz. Dzięki niej można również w łatwy sposób kontaktować się z Kalisz ZUS. Jest to bezpieczne narzędzie, z którego mogą korzystać wszyscy petenci Narodowego Funduszu Zdrowia w Kaliszu. ZUS Inspektorat w Kaliszu swoją siedzibę ma zlokalizowaną na ul. Konopnickiej 31. ZUS Kalisz kontakt z jednostką umożliwił również, podając numery telefonu, na które każdy petent może zadzwonić. Jeśli numery telefonów nie działają, należy skontaktować się z  ZUS Infolinia Kalisz.

ZUS Kalisz adres: ul. Konopnickiej 31, 62-800 Kalisz

ZUS Kalisz telefon: 
ZUS Infolinia Kalisz telefon:  22 560 16 00

ZUS Kalisz godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00-17:00
Wtorek08:00-15:00
Środa08:00-15:00
czwartek08:00-15:00
Piątek08:00-15:00
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte

ZUS Kalisz godziny pracy urzędu dopasował do zapotrzebowania interesantów na pomoc pracowników jednostki ubezpieczeniowej.

ZUS Kalisz zasiłki chorobowe

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, do którego petent nabywa prawo po upływie określonego czasu ubezpieczenia chorobowego. Okres ten nazywany jest okresem wyczekiwania. Jeśli interesant podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, to prawo do zasiłku nabywa po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. Natomiast jeśli podlega pod dobrowolne ubezpieczenie, prawo do zasiłku dostaje po upływie 90 dni występowania nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. ZUS Kalisz zasiłki chorobowe wypłaca nie dłużej niż przez okres 182 dni. Występuje jednak wyjątkowy przypadek, w którym ten okres wynosi 270 dni, a jest nim moment, gdzie świadczeniobiorca jest chory na gruźlicę lub jest w ciąży. Prawo do zasiłku mają:

  • osoby ubezpieczone, które uległy wypadkowi w drodze do pracy, w wyniku którego są niezdolne do pracy 
  • posłowie i senatorzy, którzy  posiadają ubezpieczenie chorobowe 90 dni od dnia ukończenia kadencji 
  • absolwenci szkół, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowe 90 dni od dnia ukończenia szkoły 
  • funkcjonariusze Służby Celnej  
  • osoby ubezpieczone obowiązkowo, które mają minimum 10-letni okres ubezpieczenia obowiązkowego chorobowego

Sprawy związane z wydaniem zasiłku chorobowego można załatwić w wydziale: ZUS Kalisz Wydział Zasiłków.

ZUS Kalisz emerytury

ZUS Kalisz Wydział Rent i Emerytur zajmuje się rozpatrywaniem wniosku o przyznanie emerytury oraz wydawaniem decyzji po przeanalizowaniu wniosku. Świadczenia emerytalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu są przyznawane w szczególności osobom, które osiągnęły wiek emerytalny. To kryterium jest zależne od płci emeryta. Jeśli jest on kobietą, wiek emerytalny wynosi 60 lat, jeśli jest zaś mężczyzną, to przysługuje na 65 rok życia. Emerytura jest świadczeniem nieobowiązkowym, dlatego osoby, które chcą nadal pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, mają taką możliwość. Aby uzyskać świadczenie emerytalne, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi do niego załącznikami. Do wymaganych załączników należy zaświadczenie o przebytym okresie pracy w życiu wnioskodawcy oraz zaświadczenie potwierdzające jego dochody. Wniosek można złożyć w siedzibie ZUS Inspektorat Kalisz lub za pomocą platformy PUE ZUS. ZUS Kalisz druki potrzebne do wypełnienia przy składaniu wniosku o przyznanie emerytury są dostępne na stronie internetowej palcówki lub bezpośrednio w instytucji ZUS Kalisz.

Liczba wyświetleń: 1708Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS