ZUS Sanok

ZUS Sanok – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Sanok

Kategoria: ZUS

Województwo: podkarpackie

ZUS Sanok – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Sanok

ZUS Sanok godziny otwarcia, kontakt, numer telefonu, adres. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku świadczenia, zasiłki chorobowe, emerytury, renty.

ZUS Sanok kontakt

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku zdalny kontakt zainteresowanym osobom umożliwia za pomocą numeru telefonu. Jest to najszybszy sposób na zdobycie wszystkich niezbędnych w danej chwili informacji. Za pomocą kontaktu telefonicznego ZUS Sanok udziela informacji dotyczących między innymi zasiłków chorobowych, rent, emerytur, wyjazdów do sanatorium, a także innych ośrodków wypoczynkowych. Warto wiedzieć, że ZUS Sanok kontakt z interesantem umożliwia wyłącznie w czasie godzin jego otwarcia. Sanok ZUS w weekendy nie umożliwia petentom na korzystanie z oferowanych przez niego usług. 

ZUS Sanok numer telefonu: 22 560 16 00
ZUS Sanok adres: ul. Konarskiego 20, 38-500 Sanok

ZUS Sanok godziny otwarcia

Państwowa jednostka organizacyjna, którą jest ZUS Sanok, w poniedziałki godziny otwarcia wydłużył do 17:00 ze względu na potrzeby osób, które nie mogą wcześniej skorzystać z oferowanych przez niego usług. Od wtorku do piątku ZUS w Sanoku jest otwarty do godziny 15:00. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku w weekendy nie obsługuje interesantów. Sanok ZUS swoim zasięgiem terytorialny obejmuje taki gminy jak Baligród, Besko, Bukowsko, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz, Zarszyn, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, także Olszanica. Zainteresowane osoby, które planują osobistą wizytę w ZUS Sanok, mogą dokonać rezerwacji terminu na daną godzinę, co pozwoli uniknąć często długotrwałego oczekiwania w kolejce.

ZUS Sanok godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

ZUS Sanok praca

W instytucji ZUS Sanok praca wykonywana jest przez bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Każda zatrudniona w Sanok ZUS osoba posiada wymagane wykształcenie, a także szeroki zakres umiejętności oraz wiedzy. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku praca polega między innymi na stwierdzaniu oraz ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych, prowadzeniu indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, realizacji umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także na dysponowaniu środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego. Interesanci ubiegający się o uzyskanie w tej instytucji zatrudnienia powinni sprawdzać, czy pojawiły się aktualne oferty pracy na stronie internetowej ZUS Sanok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Sanok umożliwia także wzięcie udziału w sanatorium, a także innych ośrodkach wypoczynkowych.

ZUS Sanok świadczenia

Instytucja ZUS Sanok świadczenia wypłaca osobom wyłącznie tym, które mają do nich prawo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku świadczenie udziela następujące:

  • Renty (rodzinne, z tytułu niezdolności do pracy, socjalne)
  • Emerytury
  • Emerytury oraz renty dla osób pracujących lub zamieszkałych za granicą kraju
  • Zasiłki (wyrównawczy, chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, pogrzebowy)
  • Dodatki do świadczeń emerytalno – rentowych (ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych, ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, pielęgnacyjny, kompensacyjny, weterana poszkodowanego, za tajne nauczanie, świadczenia pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych)
  • Zasiłki dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
  • Świadczenia wypadkowe
  • Świadczenia przedemerytalne
ZUS Sanok Program Rodzina 500+

W instytucji ZUS Sanok Program Rodzina 500+ oferuje pomoc polskim rodzinom dotyczącą wychowania potomstwa. Świadczenie jest przyznawane na każde dziecko. Jest ono udzielane w wysokości 500 zł miesięcznie. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w formie online na Platformie Usług Elektronicznych. Jest to bardzo łatwy sposób składania formularzy i na pewno każdy interesant będzie mógł samodzielnie go wykonać.

ZUS Sanok zasiłki chorobowe

ZUS Sanok zasiłki chorobowe wypłaca przez 182 lub 270 dni w roku. Zasiłek może trwać dłużej niż 182 dni tylko w przypadku stwierdzenia ciężkiej choroby typu gruźlica oraz ciąży. Wypłata zasiłku chorobowego następuje nie później niż do 30 dni od daty ustalenia prawa do pobierania zasiłku.

ZUS Sanok emerytury

Wniosek o przyznanie w ZUS Sanok emerytury interesanci mogą teraz składać drogą elektroniczną. Jest to bardzo łatwy proces, który można wykonać bez konieczności wychodzenia z domu. Warto pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku emerytury przyznaje tylko osobom, które posiadają już wymagany staż pracy oraz ukończy odpowiedni wiek. Czas oczekiwania na decyzje w sprawie przyznania emerytury wynosi do 30 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku.

Liczba wyświetleń: 1140Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS