ZUS Stargard

ZUS Stargard – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat Stargard

Opublikowano:

Kategoria: ZUS

Województwo: zachodniopomorskie

ZUS Stargard – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat Stargard

ZUS Stargard godziny otwarcia, kontakt, adres, numer telefonu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Stargard oferty pracy, świadczenia, emerytury, program 500+.

ZUS Stargard godziny otwarcia

Instytucja, jaką jest ZUS Stargard jest otwarty od poniedziałku do piątku. W poniedziałku czas pracy został wydłużony do godziny 17:00 ze względu na potrzeby interesantów, którzy nie mogą wcześniej skorzystać z usług, jakie oferuje Stargard ZUS. W pozostałe dni instytucja jest otwarta do 15:00. W weekendy ZUS Stargard nie obsługuje petentów. ZUS Stargard swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje gminy takie jak Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, a także Suchań. Osoby zamieszkujące te tereny bez problemu mogą korzystać z usług oferowanych przez ZUS Stargard. Można dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu w przypadku planowania odbycia wizyty osobistej.

ZUS Stargard godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

ZUS Stargard kontakt

Możliwy do uzyskania z ZUS Stargard kontakt telefoniczny jest najszybszym sposobem na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Interesanci mogą zdobyć informacje na temat emerytur, rent, zasiłków chorobowych, informacji dotyczącej 500 + oraz różnych wyjazdów do ośrodków rehabilitacyjnych. Należy pamiętać, że ZUS Stargard kontakt zdalny umożliwia wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

ZUS Stargard numer telefonu: 22 560 16 00

ZUS Stargard adres: ul. Składowa 2, 73-110 Stargard 

ZUS Stargard praca

W państwowej jednostce organizacyjnej, jaką jest ZUS Stargard praca, polega głównie na realizacji przepisów o ubezpieczeniach społecznych, opiniowaniu projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego, dysponowaniu środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń, a także kontrolą orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. ZUS Stargard obsługiwany jest tylko przez doświadczone osoby posiadające wymagane wykształcenie oraz odpowiedni zakres kwalifikacji. Jeżeli jest prowadzona rekrutacja na nabór pracowników do instytucji, ZUS Stargard oferty pracy umieszcza na głównej stronie internetowej.

ZUS Stargard emerytury

W instytucji ZUS Stargard emerytury przysługują osobom, które osiągnęły już odpowiedni wiek oraz posiadają wymagany staż pracy. Wniosek o przyznanie emerytury interesanci mogą składać drogą elektroniczną. Decyzja o przyznaniu emerytury zostaje wydawana w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

ZUS Stargard świadczenia

Wypłacane w ZUS Stargard świadczenia są wyłącznie osobom do tego upoważnionym. Dostępne w Stargard ZUS świadczenia są następujące:

  • Świadczenia wypadkowe
  • Świadczenia przedemerytalne
  • Emerytury
  • Renty
  • Emerytury i renty dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
  • Zasiłki 
  • Zasiłki dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
ZUS Stargard program 500+

Dostępny w instytucji ZUS Stargard program 500 + oferuje pomoc polskim rodzinom w związku z wychowywaniem dzieci. Świadczenie wynosi 500 zł na miesiąc i przysługuje na każde dziecko. Wniosek o jego przyznanie można złożyć drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jest to bardzo szybki do wykonania sposób, zrealizowany bez konieczności wychodzenia z domu.

ZUS Stargard zasiłki chorobowe

ZUS Stargard zasiłki chorobowe wypłaca przez 182 dni w roku. W przypadku ciąży lub ciężkiej choroby typu gruźlica czas trwania zasiłku chorobowego wynosi 270 dni. Wypłata w ZUS Stargard zasiłku chorobowego następuje do 30 dni roboczych od dnia ustalenia prawa do zasiłku.

ZUS Stargard emerytury

Składanie wniosku o uzyskanie w ZUS Stargard emerytury może zostać wykonane w formie online. O emeryturę mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły już wymagany staż pracy, a także mają odpowiedni wiek. Oczekiwanie na podjęcie decyzji w sprawie przyznanie emerytury może trwać do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Liczba wyświetleń: 1274Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS