ZUS Zamość

ZUS Zamość – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zamościu

Kategoria: ZUS

Województwo: lubelskie

ZUS Zamość – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zamościu

ZUS Zamość godziny otwarcia, kontakt, adres, numer telefonu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zamość bon turystyczny, świadczenia, zasiłki chorobowe.

ZUS Zamość praca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu obsługiwany jest tylko przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wszystkie zatrudnione w Zamość ZUS osoby muszą posiadać wymagane wykształcenie. Niezbędne jest również posiadanie odpowiednich kwalifikacji, a także doświadczenia zawodowego. Wykonywana w instytucji ZUS Zamość praca polega głównie na prowadzeniu indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, opiniowaniu projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego, kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, a także wydawaniu Biuletynu Informacyjnego. W czasie prowadzenia rekrutacji na poszczególne stanowiska, ZUS Zamość oferty pracy udostępnia na stronie internetowej. Każdy interesant posiadający dostęp do internetu ma do nich wgląd.

ZUS Zamość kontakt

Inspektorat ZUS Zamość kontakt zdalny udostępnia wyłącznie poprzez skorzystanie z numeru telefonu. Kontakt telefoniczny jest najszybszym sposobem na natychmiastowe zdobycie informacji oraz odpowiedzi na nurtujące pytania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu telefonicznie może udzielić informacji dotyczących świadczeń, zasiłków, wyjazdów do ośrodków rehabilitacyjnych oraz programu 500+. Warto pamiętać, że ZUS Zamość kontakt interesantom umożliwia tylko w godzinach jego otwarcia. 

ZUS Zamość numer telefonu: 22 560 16 00

ZUS Zamość adres: ul. Jana Kiepury 2, 22-400 Zamość

ZUS Zamość godziny otwarcia

Państwowa jednostka organizacyjna, którą jest ZUS Zamość godziny otwarcia ma adekwatne do godzin, w których przyjmowani zostają interesanci. W poniedziałki czas pracy instytucji został wydłużony do 17:00 ze względu na potrzeby osób, które nie mogą wcześniej skorzystać z usług, jakie oferuje ZUS Zamość. W pozostałe dni Zamość ZUS jest otwarty do godziny 15:00. W weekendy placówka jest nieczynna. ZUS Zamość swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje takie gminy jak Zamość, Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn oraz Zwierzyniec. W przypadku planowania wizyty osobistej w ZUS Zamość można dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu.

ZUS Zamość godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

ZUS Zamość świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu oferuje interesantom różne świadczenia. Są one jednak przyznawane jedynie tym, którzy mają do tego prawo i ich potrzebują. Dostępne w ZUS Zamość świadczenia

 • Renty ( rodzinna, socjalna, z tytułu niezdolności do pracy)
 • Emerytury
 • Emerytury i renty dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
 • Świadczenia wypadkowe
 • Świadczenia przedemerytalne
 • Dodatki do świadczeń emerytalno – rentowych (pielęgnacyjny, kompensacyjny, dla sierot zupełnych, weterana poszkodowanego, za tajne nauczanie)
 • Zasiłki (opiekuńczy, chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, pogrzebowy)
 • Zasiłki dla osób pracujących, a także zamieszkałych za granicą
ZUS Zamość emerytury

W instytucji ZUS Zamość emerytury są przyznawane osobom, które ukończyły odpowiedni wiek, a także mają zrealizowany wymagany staż pracy. Interesanci, którzy chcą uzyskać świadczenie emerytalne muszą złożyć do Zamość ZUS odpowiedni wniosek. Mogą to zrealizować w formie elektronicznej, co jest bardzo łatwe. Czas oczekiwania na decyzję odnośnie przyznania emerytury wynosi do 30 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku przez petenta.

ZUS Zamość bon turystyczny

Dostępny w jednostce organizacyjnej ZUS Zamość bon turystyczny umożliwia zapłatę w Polsce za usługi hotelarskie oraz za imprezy turystyczne. Przysługuje on osobom, które mają prawo do świadczenia 500+ lub do dodatku wychowawczego. O świadczenie w formie bonu nie trzeba składać wniosku. Należy jedynie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS złożyć „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego”.

ZUS Zamość zasiłki chorobowe

ZUS Zamość zasiłki chorobowe może wypłacać osobom, które stały się niezdolne do pracy podczas ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy zostaje wypłacany do 30 dni od dnia jego przyznania interesantowi. Zasiłek chorobowy w ZUS Zamość, może trwać 182 lub 270 dni w ciągu roku. 

Liczba wyświetleń: 1903Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS