ZUS Koszalin

ZUS Koszalin - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Koszalinie

Kategoria: ZUS

Województwo: zachodniopomorskie

ZUS Koszalin - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Koszalinie

ZUS Koszalin telefon, kontakt, adres. Emerytury w ZUS Koszalin. Renty w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie. Godziny otwarcia jednostki.

ZUS Koszalin

ZUS oddział w Koszalinie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie) jest jednym z  najważniejszych jednostek w Polsce. Zajmuje się przede wszystkim ubezpieczeniami społecznymi. Odpowiada za zbieranie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, sprawdza sprawność osób pracujących i ich możliwość do aktywnego życia zawodowego. Oprócz wymienionych wcześniej funkcji ZUS Koszalin przyznaje świadczenia takie jak np. emerytury, renty i zasiłki. Osoby z niepełnosprawnościami mają szereg udogodnień zapewnionych przez urząd, które pomogą im w łatwy sposób załatwić sprawy. Urząd posiada tłumacza dla osób niesłyszących, który chętnie udzieli pomocy. Takie osoby mogą skorzystać z tłumacza: PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).  W ZUS Koszalin praca jest organizowana według pewnych podziałów, przez co instytucja działa w sprawny i efektywny sposób. 

ZUS Koszalin wydziały:

 • Inspektorat w Białogardzie: ul. Wojska Polskiego 56, 78-200 Białogard
 • Inspektorat w Drawsku Pomorskim: ul. Sikorskiego 30, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • Inspektorat w Kołobrzegu: ul. Łopuskiego 21, 78-100 Kołobrzeg
 • Inspektorat w Szczecinku: Pl. Wolności 18, 78-400 Szczecinek
 • Inspektorat w Świdwinie: ul. Wojska Polskiego 1, 78-300 Świdwin
 • Inspektorat w Wałczu: ul. Dąbrowskiego 11, 78-600 Wałcz

ZUS Koszalin kontakt

W palcówce ZUS Koszalin dyrektor zachęca do elektronicznego umawiania się na e-wizyty, które są prowadzone za pomocą wideorozmowy z ekspertem wyznaczonym przez urząd. W przypadku prowadzenia takiej rozmowy interesant powinien posiadać urządzenie mające dostęp do internetu, sprawne głośniki, mikrofon i kamerkę. Bezpośrednie wizyty w instytucji są możliwe po wcześniejszym internetowym lub telefonicznym umówieniu. ZUS Koszalin nr telefonów udostępnia wszystkim interesantom. Jeśli petent skorzystał z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) do zarezerwowania terminu wizyty, podczas odwiedzin powinien posiadać login PUE oraz dokument tożsamości. Na głównej stronie internetowej Koszalin ZUS  istnieje możliwość internetowego zadania zapytania dzięki wypełnieniu odpowiedniego formularza. Ankieta zawiera kategorię, której dotyczy treść, temat, treść zapytania i dane adresata. Jest to wygodny sposób na uzyskanie potrzebnych informacji.

ZUS Koszalin adres: ul. Juliana Fałata 30; 75-950 Koszalin 
ZUS Koszalin telefon: 94 348 56 68 
Infolinia ZUS Koszalin: 22 560 16 00

ZUS Koszalin godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00-17:00
Wtorek08:00-15:00
Środa08:00-15:00
Czwartek08:00-15:00
Piątek08:00-15:00
SobotaNieczynne
NiedzielaNieczynne

ZUS Koszalin emerytura

Emerytura jest świadczeniem finansowanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do jego uzyskiwania mają osoby, które w swoim życiu udzielały się zawodowo, przez co posiadały ubezpieczenie społeczne. Podczas składania wniosku o przyznanie emerytury należy mieć:

 • odpowiednio wypełniony wniosek o przyznanie emerytury
 • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej
 • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 • ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

W ZUS Koszalin emerytura jest przyznana w oparciu o decyzję, na której rozpatrzenie urząd ma 30 dni od wystąpienia okoliczności umożliwiających ubieganie się o emeryturę. W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej należy podpisać wiosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Odpowiedź po rozpatrzeniu wniosku zostanie udzielona na podany adres e-mail lub SMS na numer telefonu zapisany na platformie PUE. 

ZUS Koszalin emerytury kontakt: petenci potrzebujący uzyskania informacji na temat uzyskania emerytury, powinni skontaktować się z infolinią ZUS Koszalin.

ZUS Koszalin renty

W ZUS Koszalin renty można uzyskać gdy spełnia się odpowiedni wymogi:

 • jest się niezdolnym do pracy
 • posiada się wymagany okres składkowy i nieskładkowy
 • niezdolność do pracy w powstała w okresie ustalonym według artykułów prawnych lub w ciągi 18 miesięcy od ustalenia tych okresów

Wyróżnia się kilka typów rent:

 • renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia
 • renta szkoleniowa
 • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
 • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach
 • renta inwalidy wojennego
 • renta inwalidy wojskowego bez związku ze służbą wojskową
 • renta inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub przymusowym zatrudnieniem
 • renta osoby represjonowanej

Istnieje możliwość odwołania pisemnego lub ustnego od decyzji wydanej przez organ ubezpieczeń. Takie postępowanie nie jest obciążone żadnymi opłatami.

Liczba wyświetleń: 3236Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS