Urząd Gminy Andrzejewo – Gmina Andrzejewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Andrzejewo – Gmina Andrzejewo

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Andrzejewo. Kontakt z Urzędem Gminy w Andrzejewo telefonicznie, mailowo. Gmina Andrzejewo godziny otwarcia.

Kontakt Andrzejewo Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Andrzejewo mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Andrzejewo, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Andrzejewo kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Andrzejewo jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Andrzejewo telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Andrzejewo. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Andrzejewo, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Andrzejewo jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Andrzejewo telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Andrzejewo

Adres: ul. Warszawska 36, 07-305, Andrzejewo

Telefon: +48 86 271 70 03,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Andrzejewo:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Andrzejewo

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Andrzejewo, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Andrzejewo czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Andrzejewo jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Andrzejewo wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Andrzejewo można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Andrzejewo stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Andrzejewo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydziały Urzędu Gminy Andrzejewo

W Urzędzie Gminy Andrzejewo istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Andrzejewo znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Andrzejewo ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Andrzejewo.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Andrzejewo

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Andrzejewo to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Andrzejewo obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Andrzejewo

Liczba wyświetleń: 32Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS