Urząd Gminy Augustów – Gmina Augustów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Augustów – Gmina Augustów

Urząd Gminy Augustów - centrum administracyjne w Augustowie. Gmina Augustów kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Augustowa, godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy w Augustowie kontakt

Jednostka jaką jest Urząd Gminy Augustów kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym. Istnieje parę różnych sposobów umożliwiających kontakt z Urzędem Gminy w Augustowie, dlatego każda osoba może wybrać sobie ten, który jej najlepiej odpowiada. Jednym z dostępnych sposobów na kontakt z Urzędem Gminy Augustów, jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Augustowie. Warto, jest wiedzieć, że Urząd Gminy Augustów kontakt realizuje także na inne sposoby. Kolejnym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa urzędu. Kontakt z Urzędem Gminy Augustów można także uzyskać, udając się osobiście do placówki.

Urząd Gminy Augustów godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Augustowie, warto, jest w pierwszej kolejności zapoznać się z godzinami otwarcia placówki. Właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z UG Augustów. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Augustów jest nieczynny. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Gminy Augustów.

Kontakt Urząd Gminy Augustów

Adres: Mazurska 1, 16-300 Augustów

Telefon: 87 643 30 56,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Augustów:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Augustów

Urząd Gminy Augustowie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Augustów jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Augustów, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Augustowa została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Augustowa wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Augustów czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Augustów podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Augustów podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Augustów taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Augustów nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Augustów

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Augustowie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Augustów wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Augustowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Augustów. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Augustów obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Augustów

Liczba wyświetleń: 388Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS