Urząd Gminy Bakałarzewo – Gmina Bakałarzewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Bakałarzewo – Gmina Bakałarzewo

Urząd Gminy Bakałarzewo – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Bakałarzewo. Kontakt z UG w Bakałarzewie przez telefon i online. Gmina Bakałarzewo godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Bakałarzewie kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Bakałarzewie udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Bakałarzewo kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Bakałarzewie można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Bakałarzewie jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Bakałarzewo, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Bakałarzewo możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Bakałarzewie

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Bakałarzewie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Bakałarzewo, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Bakałarzewie jest otwarty. Urząd Gminy Bakałarzewo godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Bakałarzewo jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Bakałarzewo

Adres: ul. Rynek 3 16-423 Bakałarzewo

Telefon: (087) 569 40 23, (087) 569 40 24

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bakałarzewo:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Bakałarzewo

Urząd Gminy w Bakałarzewie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Bakałarzewa i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Bakałarzewo mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Bakałarzewo ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Bakałarzewo (UG Bakałarzewo). W przypadku Bakałarzewa, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Bakałarzewie precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Bakałarzewo została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Bakałarzewa powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Bakałarzewa

Urząd Gminy w Bakałarzewie składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Bakałarzewie dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Bakałarzewo czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Bakałarzewa

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Bakałarzewa mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Bakałarzewa, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Bakałarzewo

Liczba wyświetleń: 291Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS