Urząd Gminy Barcin – Gmina Barcin

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Barcin – Gmina Barcin

Urząd Gminy w Barcinie - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Barcinie dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Barcin.

Urząd Gminy w Barcinie kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Barcin możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Barcin, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Barcin kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Barcin uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Barcinie

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Barcin, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Barcin. Aktualnie Urząd Gminy Barcin działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Barcinie. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Barcin jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Barcin

Adres: Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

Telefon: 87 642 40 91,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Barcin:

 • Poniedziałek 7:30-15:30
 • Wtorek 7:30-15:30
 • Środa 7:30-15:30
 • Czwartek 7:30-15:30
 • Piątek 7:30-15:30

Gmina Barcin

Na terenie gminy Barcin działa Urząd Gminy, który pełni ważną rolę w prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem gminy. W Urzędzie Gminy Barcin można uzyskać pomoc i załatwić wiele spraw administracyjnych, takich jak rejestracja pojazdów, uzyskanie dowodu osobistego czy zgłoszenie zmian w ewidencji ludności. Urząd Gminy Barcin to niezbędne miejsce dla mieszkańców, którzy potrzebują pomocy w rozwiązaniu swoich spraw urzędowych. W ramach swoich zadań, Urząd Gminy Barcin pełni istotną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja i budowa dróg, ale również rozwój transportu publicznego. Ponadto Urząd Gminy Barcin angażuje się w tworzenie obiektów użyteczności publicznej, takich jak nowe szkoły, przedszkola czy centra kulturalne, aby zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej.

Urząd Gminy Barcin jest również ważnym miejscem, gdzie mieszkańcy mogą załatwić wiele administracyjnych spraw. Przykładowo, mogą tam uzyskać informacje dotyczące zmiany miejsca zamieszkania, zarejestrować swoje pojazdy lub uzyskać dokumenty tożsamości, takie jak dowody osobiste. Dzięki temu Urząd Gminy Barcin spełnia istotną funkcję w życiu społeczności lokalnej, umożliwiając mieszkańcom łatwy dostęp do niezbędnych usług administracyjnych.

Urząd Gminy Barcin podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Barcina mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Barcin podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Barcinie.

Urząd Gminy Barcin dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Barcin, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Barcina dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Barcin

Liczba wyświetleń: 320Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS