Urząd Gminy Będków – Gmina Będków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Będków – Gmina Będków

Urząd Gminy w Będków – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Będków. Metody kontaktu z UG Będków – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Będków.

Kontakt Będków Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Będków poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Będków kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Będków dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Będków telefon

Sam Urząd Gminy Będków, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Będków telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Będków telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Będków

Adres: ul. Parkowa 3, 97-319 Będków

Telefon: 44 725 70 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Będków:

 • poniedziałek: 7:30-15:30
 • wtorek: 7:30-15:30
 • środa: 7:30-15:30
 • czwartek: 7:30-15:30
 • piątek: 7:30-15:30
 • sobota: zamknięte
 • niedziela: zamknięte

Gmina Będków

Urząd Gminy Będków to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Będków oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Będków mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Będków – Urząd Gminy Będków – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Będków podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Będków, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Będków mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Będków telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Będków podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Będków mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Będków podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Będków.

Urząd Gminy Będków dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Będków, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Będków dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Będków

Liczba wyświetleń: 254Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS