Urząd Gminy Biłgoraj – Gmina Biłgoraj

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Biłgoraj – Gmina Biłgoraj

Urząd Gminy Biłgoraj – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Biłgoraj. Kontakt z UG w Biłgoraju przez telefon i online. Gmina Biłgoraj godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Biłgoraju kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Biłgoraju należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Biłgoraj kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Biłgoraja, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Biłgoraju, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Biłgoraj.

Urząd Gminy Biłgoraj godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Biłgoraj są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Biłgoraju nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Biłgoraj są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Biłgoraj nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Biłgoraj

Adres: Tadeusza Kościuszki 88, 23-400 Gmina Biłgoraj

Telefon: 84 688 28 30,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Biłgoraj:

 • poniedziałek 7:15-15:15
 • wtorek 7:15-15:15
 • środa 7:15-15:15
 • czwartek 7:15-15:15
 • piątek 7:15-15:15

Gmina Biłgoraj

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Biłgoraja jest Urząd Gminy Biłgoraj. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Biłgoraja podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Biłgoraju nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Biłgoraj można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Biłgoraj (UG Biłgoraj) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Biłgoraja podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Biłgoraj, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Biłgoraj podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Biłgoraja mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Biłgoraj podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Biłgoraju.

Urząd Gminy Biłgoraj dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Biłgoraj, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Biłgoraja dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Biłgoraj

Liczba wyświetleń: 339Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS