Urząd Gminy Biskupiec – Gmina Biskupiec

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Biskupiec – Gmina Biskupiec

Urząd Gminy w Biskupcu - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Biskupcu dostępne na stronie. Gmina Biskupiec kontakt, telefon.

Urząd Gminy w Biskupcu kontakt

Urząd Gminy Biskupiec umożliwia wszystkim interesantom. Kontakt z Urzędem Gminy w Biskupcu można uzyskać na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa. W tym calu należy napisać wiadomość z zapytaniem oraz wysłać ją na odpowiedni adres e-mail. Urząd Gminy Biskupiec kontakt umożliwia także stacjonarnie poprzez osobistą wizytę w instytucji. Jednak w przypadku, gdy ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać odpowiedź, można także skorzystać z formy telefonicznej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Biskupcu

Kontakt w Urzędzie Gminy w Biskupcu można uzyskać w godzinach jego otwarcia, dlatego przed skontaktowaniem się z instytucją, warto w pierwszej kolejności sprawdzić godziny, w których są obsługiwani interesanci. Urząd Gminy Biskupiec jest otwarty od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Biskupcu nie prowadzi stacjonarnej i telefonicznej obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Biskupiec

Adres: Rynek 1, 13-340 Biskupiec

Telefon: 56 474 50 59,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Biskupiec:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Biskupiec Urząd Gminy

Urząd Gminy Biskupcu to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Biskupiec odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Biskupiec jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Biskupca podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Biskupiec zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Biskupiec tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Biskupca posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Biskupiec Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Biskupcu zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Biskupiec. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Biskupiec Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Biskupca należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Biskupiec wywóz śmieci

Urząd Gminy Biskupiec wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Biskupcu musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Biskupiec

Liczba wyświetleń: 284Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS