Urząd Gminy Brudzew – Gmina Brudzew

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Brudzew – Gmina Brudzew

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Brudzew. Gmina Brudzew kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Brudzew.

Urząd Gminy w Brudzew kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Brudzew. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Brudzew posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Brudzew kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Brudzew kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Brudzew

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Brudzew podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Brudzew organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Brudzew są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Brudzew

Adres: ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew

Telefon: 63 279 83 47, 63 279 83 33

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Brudzew:

  • poniedziałek: 7:30-15:30
  • wtorek: 7:30-15:30
  • środa: 7:30-15:30
  • czwartek: 7:30-15:30
  • piątek: 7:30-15:30
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Brudzew

Urząd Gminy Brudzew to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Brudzew. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Brudzew oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Brudzew. Urząd Gminy w Brudzew pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Brudzew jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Brudzew powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Brudzew. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Brudzew.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Brudzew mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Brudzew odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Brudzew wydziały

W Urzędzie Gminy Brudzew mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy administracyjne. W zależności od danego typu sprawy dostępne jest wiele wydziałów wewnętrznych, z których każdy odpowiada za co innego. W zależności od wydziału mieszkańcy Brudzew mogą uzyskiwać pomoc z zakresu między innymi rejestracji samochodu, czy zgłoszenia urodzenia się dziecka. Jednymi z najważniejszych wydziałów działających w Urzędzie Gminy Brudzew są Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Finansowy.

Mapa Urząd Gminy Brudzew

Liczba wyświetleń: 184Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS